Špatný stav komunikace

22.10.2018 09:53
Ulice Ke Stínadlům směřující od polikliniky k Severce se vyznačuje tím, že je její povrch dlážděný. Do nedávné doby byl i značně hrbolatý, "kočičí hlavy" ho zdobily po celé délce i šířce. Proto radnice přistoupila před dvěma roky k zásadní rekonstrukci této komunikace. Ve výběrovém řízení si vybrala renomovanou firmu Poor, a.s., která k termínu 23.12.2016 za částku 5.056.185,20 Kč bez DPH provedla požadovanou rekonstrukci a předláždění. Firma Poor, a.s. se předtím "proslavila" v ledečské kotlině nezákonným předáváním odpadu z rekonstrukce dálnice D1, za což jí ČIŽP udělila pokutu 100 tisíc korun. 7500 tisíce tun odpadu tehdy skončilo na Rašovci a přilehlých pozemcích různých "prospěchářů a příštipkářů".
 
Nyní se však stav komunikace v ulice Ke Stínadlům opět zhoršil, a tak se v pátek 19.10.2018 na městském webu objevila tato informace:
 
19.10.2018
Informace ul. Ke Stínadlům
Vážení občané,
v souvislosti s množícími se dotazy ohledně špatného stavu komunikace Ke Stínadlům, tímto sdělujeme, že Město Ledeč nad Sázavou uplatnilo na provedené práce v souladu se smlouvou o dílo u firmy Poor a.s. reklamaci. Firma bohužel reklamaci odmítá. Město komunikuje s právními zástupci této firmy a trvá na odstranění závad v souladu se smlouvou. Poslední vyjádření firmy je takové, že ač stále reklamaci neuznává, opravu defektů v komunikaci provede na své náklady nejpozději do 31. 10. 2018. Pokud tak nebude učiněno, poškozená místa budou moci být opravena jinou firmou a město poté vzniklé náklady bude vymáhat po realizační firmě Poor. Děkujeme za pochopení. -OdMI-
-sv-

 

—————

Zpět