Pokuty od ČIŽP

26.10.2016 11:57

Dne 11.10.2016, tj. před 15-ti dny, se na webových stránkách České inspekce životního prostředí (ČIŽP) objevil po více jak ročním šetření tento článek:

Za nezákonné předávání odpadu z oprav dálnice D1 inspektoři uložili tři pokuty v celkové výši 250 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili tři pokuty v celkové výši 250 tisíc korun za nezákonné nakládání s odpady z rekonstrukce dálnice D1.

Dvě pokuty, každou po 100 tisících korunách, dostaly stavební firmy COLAS CZ, a.s. a Porr a.s. za to, že se nezákonně zbavovaly výkopové zeminy a kamení pocházejících z oprav D1 mezi exity 66 až 77 v úseku Loket – Hořice. Jako členové „Sdružení CPI pro D1 předali v roce 2014 asi 22 tisíc tun výkopové zeminy podnikateli Karlu Petrusovi, který nebyl oprávněn tyto odpady převzít. Nevlastnil totiž souhlas k provozu zařízení na využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů.
„Stavební firmy výkopovou zeminu papírově předávaly jako takzvaný vedlejší produkt, nikoli jako odpad. Za vedlejší produkt by však dle zákona mohla být zemina považována, pouze pokud by bylo zajištěno její další využití -  a to se nestalo. V době předání navíc nebyly provedeny kompletní rozbory těchto zemin,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Povinností obou stavebních společností bylo ověřit si, zda je dotyčný podnikatel oprávněn odpady přijímat. V případě, že se oprávněním neprokáže, nesmí mu být odpad předán. „Porušení zákona se ale dopouští také ten, kdo odpad bez oprávnění převezme. Proto jsme uložili pokutu 50 tisíc korun i zmíněnému podnikateli Karlu Petrusovi,“ dodal Panský. 

„Nezákonné nakládání s výkopovou zeminou je relativně častým prohřeškem, se kterým se inspektoři ČIŽP setkávají. Řada subjektů podnikajících ve stavebnictví si bohužel stále neuvědomuje, že předávání zemin se řídí jasnými zákonnými pravidly, která by při své činnosti měly dodržovat,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Ve zprávě sice není uvedeno, kde ta zemina nakonec skončila, ale stačí se jen třeba podívat na články Vyjádření ke skládce a Odstranit nebo legalizovat? nebo U nás v Kocourkově. Další komentáře jsou zbytečné. -sv-

—————

Zpět