Vyjádření ke skládce

29.04.2016 13:48

Dnes v poledne jsme do redakce webu LBC obdrželi následující zprávu, která je též zveřejněna v Diskusi:

"Nemohu už číst ty neskutečné lži, výmluvy a sprosťárny Vaňkovy, které teď šíří mladý Doležal po FB. Posílám vám proto do redakce fotokopii Vyjádření ke skládce vypracované a podepsané firmou Karel Petrus. Otiskněte to na vašem webu, ať už konečně ten hlupák ztichne a raději někam zaleze! Doufám, že mu to redakce Ledečského zpravodaje neotiskne a když ano, tak mají máslo na hlavě taky."

Odpověděl jsem: "Děkuji za Vyjádření, jdu na to!"

A tady vám předkládám pro lepší čitelnost přepis fotokopie Vyjádření, včetně zachování původních chyb a překlepů. Pouze adresy firem jsem z něho vypustil. Toto vyjádření by snad už měla mít k dispozici i ČIŽP a Policie ČR. Doručená fotokopie Vyjádření je pak ke článku přiložena jako obrázek. -sv-

                                      Vyjádření ke skládce

Naše firma byla v roce 2014 oslovena městem Ledeč nad Sázavou konkrétně panem Místostarostou p. Doležalem ,zde by nešlo zavozit a upravit skládku na Rašovci v Ledči nad Sázavou, jelikož moje firma pracovala pro sdružení firem ,které prováděli výstavbu dálnice D1 a vybagrovaná hlína na dálničním úseku na toto byla vhodná.

--- Zemina na vážená na rekultivaci skládky na Rašovci patřila Sdružení CPI – Colas a.s. a Porr a.s.

---Zemina byla navozena v dálnice D1 úsek Hořice – Loket na deponii v Kačerově a posléze byla firmou Karel Petrus použita na zavezení a srovnání terénu skládky Rašovec v Ledči nad Sázavou.   

---Vše bylo projednáno ústně s místostarostou panem Doležalem  tím ,že město chce uzavřít veřejnou skládku ,která do té doby na místě existovala.

Průběžné zavážení si pan Doležal a zaměstnanci obce kontrolovali.Město zde i provádělo stavební úpravy tkz.zvedání odvětrávacích šach .

---V průběhu navážení sem vozily své přebytky i technické služby města

---Předávací protokol skládky byl vyhotoven a podepsán p.Doležalem

 

Dne 24.8.2015                                                                  Karel Petrus

                                                                                      firemní razítko

                                                                                            podpis

A kdyby se snad někomu toto Vyjádření ke skládce zdálo jak málo průkazné, dovoluji si ještě přiložit fotokopii Zápisu o způsobu uložení přebytečné zeminy mezi AMK Ledeč n.S. a Sdružením CPI pro D1 a někde se bude ještě "toulat" výše zmiňovaný Předávací protokol, který, pokud ho opravdu vyhotovil a podepsal sám veliký Džungan, by stálo za to taky zveřejnit. Ten však zatím k dispozici redakce LBC nemá.

 

—————

Zpět