Stihli to včas

03.01.2017 12:57

Koncem roku 2016 byly v Perle Posázaví dokončeny i dvě větší investiční akce, o kterých jsme vás na těchto stránkách informovali zde v bodech ad 2) a ad 3).

Parkoviště u hradu bylo vybudováno nové u přístupové cesty z Hradní ulice k hradnímu mostu. Zároveň došlo i k zadláždění prostranství od mostu ke schodišti do Pivovarského údolí a k instalaci zrcadla do ostré zatáčky v Hradní ulici. Práce za více jak milion korun prováděla firma Unimont J.C.K. a dokončeny byly v polovině prosince 2016. 

Bohužel musím konstatovat, pří pohledu zvenku, že na oficiálním městském webu o této akci nenaleznete téměř žádné konkrétní informace, a to ani v podkladových materiálech ZM a ani v usnesení ZM. Naozaj, z vonku to tak vyzerá! :-) Takže výši investice pouze odhaduji! 

Komunikace Ke Stínadlům byla kompletně rekonstruována ve spolupráci s firmou Vodovody a kanalizace H.Brod, která nejprve opravila svoje potrubní rozvody vodovodu a kanalizace a po ní vysoutěžená firma Porr a.s., známá z rekonstrukce D1 - úsek 09 Loket - Hořice, zajistila potřebné terénní úpravy a novou dlažbu na chodníku po obou stranách vozovky, která pak byla ještě do vánoc zadlážděna od křižovatky nad poliklinikou až ke křižovatce u Severky. Dle původní SoD byla cena investiční akce města stanovena na 5.056.185,20 Kč bez DPH a cena investiční akce VaK HB 4.695.232,12 Kč taky bez DPH. Komunikace byla v provozu již v pátek před vánoci, t.j. 23.12.2016. 

Už bylo na čase! Vždyť se na to město chystalo již od roku 2010. Dá však rozum, že v době temna se dláždit přeci nedá! Tehdy k tomu chybělo to správné osvícení, i když zájem obce, jako celku, byl v těch letech pro někoho svatý! :-)

Co se týče informování veřejnosti o akci, platí stejná výtka. I předseda vlády již pochopil, že se musí pochválit sám! :-)

To na letošek byla naplánovaná velká rekonstrukce západní části Husova náměstí, kde by mělo dojít k úpravě a rekonstrukci křižovatky před autobusovým nádražím, k rozšíření parkovišť a úpavě chodníků kolem parčíku. Mělo by se jednat o společnou akci s Krajem Vysočina, na kterém bude hlavně záležet, zda se po léta odkládanou akci podaří letos konečně zrealizovat. Více informací než v uvedeném odkazu jsem opět na městském webu nenašel. Je však pravda, že Ledečský zpravodaj, od jeho přejmenování, vybarvičkování a zneužívání nečtu. 

Též krajská komunikace II/150 pod nově vybudovaným železničním viaduktem čeká na rozšíření a dokončení. Plánováno to bylo také na letošek, tak uvidíme, jak se nové krajské zastupitelstvo tentokrát už bez Ledečáků pochlapí. Informovanost na webu dtto. 

V sousední Světlé se již také řadu let chystají na úpravu svého nešťastně řešeného náměstí "Velká zátáčka". Dnešní MF Dnes zveřejnila vizualizaci, jak by mohlo náměstí po úpravě vypadat. Hm, hezké, hlavně ty mraky, ale pořád to bude velká zatáčka. :-) -sv- 

—————

Zpět