S Vaňkem se raď II

12.03.2018 00:12

V dnešním pořadu Okouzlení slovem, který ČRo 2 vysílá každou neděli od 10 hodin již několik let, zaznělo najednou: S Vaňkem se raď zrovna ve chvíli, kdy jsem si na CD prohlížel elektronickou formu pracovní verze Dokumentace pro územní řízení Sportovního centra - přístavby plaveckého bazénu a relaxačního centra z 8. listopadu 2007. Jakmile jsem to rčení uslyšel, tak jsem nadskočil: "To určitě! To bych se měl teda s kým radit!" řekl jsem si. Stačí si jen vzpomenout, jak se s ním radil radní Vrbka zde. :-) 

A pak mě napadlo, že jsem to rčení už někde slyšel a nejen to rčení, ale i celý ten pořad. Tak jsem do vyhledávače na svém webu napsal klíčová slova "S Vaňkem se raď" a ejhle samozřejmě, že slyšel a taky psal, a to před rokem a půl v článku Okouzlení slovem. Tak se tím už nemusím zabývat, jen vám s odkazem připomenu, co to rčení znamená. Vaněk vám může totiž dobře poradit pouze, jak od něčeho utéct. Vaněk se již od 16. století říká zajícovi.

Tak to já od té dokumentace utíkat nebudu a pořádně si jí prohlédnu. A doporučoval bych to i dalším. Sice jsem na jednání ledečského ZM zaslechl, že její autor s tím neměl tenkrát žádné zkušenosti, ale teď jde o to, kterého autora mysleli. Zda Ing. arch. Červeného, Ing. Čecha, Ing. Bláhu, Ing. Koutníka, Ing. Mauera, Ing. Thuna, Ing. Zahradníka, Ing. Koupala, nebo pány Boháče, Řádka, Reitzingera, Pipka a další. Nebo snad tím autorem bez zkušeností byla myšlena některá z firem Architep HK s.r.o., K-PROJEKT, VPK-MAUER, které se na vypracování poměrně rozsáhlé dokumentace podílely? No nevím, nevím, já bych si to říct netroufl, stejně jako bych se neradil s tím zajícem. 

Zkontroloval jsem si z dokumentace, že přístavba byla plánována na dvou velkých parcelách města a dvou parcelách ve vlastnictví firmy LECOM (p.č. 1978/1 a 2659), které jsme tehdy získali směnou do vlatnictví města a jsou v něm až dosud, včetně dalších pozemků přímo sousedících ze západní strany. Problém s pozemky tedy ani z dnešního pohledu žádný nevidím.

Chtěl jsem si ještě zkontrolovat, jak to bylo tenkrát se záplavovým územím a v souhrnné zprávě našel tyto věty:

Navrhovaná stavba je dle Povodňového plánu města Ledeč nad Sázavou situována v ploše přímé nebo nepřímé ohrožené záplavami. V tomto stupni projektové dokumentace nejsou navrženy žádné ochranné prvky. Pro dostavbu bude zpracován povodňový plán, který bude po dokončení stavby podkladem pro povodňový plán pro trvalý provoz sportovního centra.
K tomu je nutno doplnit, že v březnu 2008 jsem přímo z JIP okresní nemocnice H. Brod zažádal Povodí o přepočet záplavového území a v červnu 2008 informoval veřejnost v Ledečských novinách č. 6/2008 o změně rozsahu aktivní zóny záplavového území, mimo jiné i těmito větami:
Proto se starosta města v březnu 2008 obrátil na zpracovatele výpočtu velkých vod s.p. Povodí Vltavy s žádostí o revizi AZZÚ v Ledči nad Sázavou. Povodí Vltavy s.p. této žádosti vyhověl a revizi výpočtu velkých vod pro stanovení AZZÚ provedl.
Dne 18. 5. 2008 tak mohl krajský úřad stanovit pro naše území novou AZZÚ, která umožní jak městu, tak i řadě firem (Aquacomp Hard, Atos, Billa, Lecom) realizovat jejich investiční záměry.
Tedy ani aktivní zóna záplavového území by přístavbě bazénu k zimnímu stadionu bránit neměla! Stačilo by dodržet situování a půdorysné rozměry přístavby! 
 
V souhrnné zprávě lze též nalézt údaje o potřebné infrastruktuře, přípojkách, průzkumech podloží, nákladech na provoz a také o parkování.
Pro běžné provozní zatížení je parkovací stání v počtu 36 stání + 2 invalidní stání řešena v blízkosti objektu na vlastním pozemku. (Potřebný počet parkovacích stání je ve zprávě stanoven výpočtem).
Co tím chci říct? Že by se nemělo dát na rčení "S Vaňkem se raď" a od rozdělané práce utíkat! Nemělo by se také schovávat za anketu. Exituje totiž nejen dokumentace pro územní řízení, kterou mám k dispozici pouze v pracovní elektronické verzi, ale i pro stavební povolení a zřejmě existuje i to stavební povolení na přístavbu plaveckého bazénu! Tím už ale sloužit nemohu. To jsem si už nestačil ukrást. :-) Psal jsem však o něm již před 10-ti lety na titulní straně LN 8/2008 zde.  -sv-

—————

Zpět