Tak nám poraďte

19.01.2017 08:35

Letošní přívaly sněhu postihly i Perlu Posázaví. Chodníky a komunikace jsou obtížněji schůdné či sjízdné, sněhové bariéry a prosolená břečka trápí občany. Na zasedání zastupitelstva čelil ředitel Technických služeb výtkám od zastupitelů, proč prý to jíinde jde a u nás ne. Proč traktor s radlicí, když projede ulici jedním směrem a odhrne sníh z vozovky k chodníku, proč se zpět vrací se zdviženou radlicí, namísto aby prohrnul komunikaci i druhým směrem?

V On-line přenosu ze zasedání nebyla bohužel odpověď pana ředitele slyšet, protože nemluvil na mikrofon, ale pokud tak neučinil sám, poradil bych mu odpověď, že důvodem je snaha o zachování alespoň jednoho schůdného chodníku v ulici, když se ten druhý zahrne radlicí. Existuje sice možnost, že při kalamitních stavech se chodníky obětují na úkor vozovky, zahrnují se sněhem hlava nehlava, nebo spíš obrubník neobrubník, a chodci pak používají k chůzi vozovku, ale taková kalamita zatím ještě letos v Perle Posázaví, myslím, nenastala. I když ji pamatuji z dob před deseti roky.

Předmětem kritiky byl i stav úklidu sněhu na náměstí, kde zastupitelka Bartáková a radní Vrbka tlumočili stížnosti občanů na sněhovou břečku a hromady sněhu v centru města. Na to reagoval zas_tupitel Vaněk slovy: Já se divím, že se pan radní diví, jak to u nás na náměstí vypadá. Jako radní by se snad měl na radě postarat o nápravu! (volně tlumočeno)

Pan radní na to odpověděl: Tak mi poraďte, jak to řešit. Byl jste čtyři roky starostou, máte s tím zajistě bohaté zkušenosti. Poraďte nám. 

A byl klid. 

Přitom rada je snadná: 

Co takhle nasadit Stalinovy ruce a sníh z náměstí navozit do ulice J.Wolkera.?! :-)

To rozum nebere!? -sv- 

—————

Zpět