Listopadové ZM

19.11.2018 18:32
Druhé zasedání nově zvoleného zastupitelstva v Ledči nad Sázavou proběhlo v pondělí 19. listopadu od 16. do 17:50 hodin. Zúčastnilo se ho 14 zastupitelů a všechny projednávané body byly také 14-ti hlasy PRO schvalovány. Chyběl tentokrát pouze radní Vrbka.
 
Nejprve však musel poslední zvolený zastupitel složit slib zastupitele. Starosta Tůma přečetl slib, zastupitel Vaněk povstal a řekl: "Slibuji", což byl jeho jediný hlasový projev za 170 minut, a o chvíli později svůj slib stvrdil i svým podpisem. No uvidíme, uvidíme.
 
Při jednání zastupitelstva jsem postřehl tyto zajímavosti:
- zastupitelku Blažkovou zdobila sádra na pravé ruce, její hlas tak měl větší váhu, :-)
- zastupitele Píbila pro změnu zdobil černý plnovous,
- bezdrátový mikrofon v publiku měl zřejmě slabé baterky (chrastil, bručel až hrůza),
- z nových tváří se nejvíce projevovali zastupitelé Rozkošný, Machálek a Blažková
- celé zasedání promlčeli Vaněk, Kroutil, Simandl, Zelený, Storož.
 
Do kontrolního výboru byli zvoleni:
Ing. Dalimil Laudát (KSČM), Ing. Vratislav Nosek (SNK), RNDr. Pavel Policar (ODS), Josef Bělohradský (KDU-ČSL), Pavel Pokorný (CSSD) a Jan Malík (Zelená pro Ledeč) - předseda Marek Kroutil (ODS) byl zvolen již minule.
 
Do finančního výboru byli zvoleni:
Ing.  Zdeněk Janák (KSČM), Ing. Vincenc Šrůtka (SNK), Petr Choutka (ČSSD), Mgr. Iva Svobodová (ODS), Jaroslav Poborský (KDU--ČSL), Mgr. Ivana Dospělová (Zelená pro Ledeč) - předseda Pavel Storož (SNK) byl zvolen již minule.                                               
 
V rámci bodu Různé tlumočila zastupitelka Bartáková tyto návrhy občanů:
- vybudování lávky podél trati Posázavského pacifiku od zastávky Horní Ledeč až do lesíku pod Zoufalkou
- asfaltovou cestičku vedoucí pod Hřištěm pro všechny až k betonové lávce prodloužit po pravém břehu Sázavy až k zimnímu stadionu (původní nápad stsrosty Vrby z roku 2007, realizovaná tehdy byla jen ta první část - asfaltová cestička) 
 
Zazněly též z úst zastupitele Machálka připomínky k nedostatečnému osvětlení přechodů pro chodce u gymnázia a pod zastávkou Horní Ledeč. Zastupitel Rozkošný měl nejvíce připomínek k systému nakládání s odpady, ke sběrnému dvoru a ke kompostování. Jako úředník MěÚ Humpolec může být pro ledečské zastupitelstvo opravdu přínosem.-sv-
 
O komunitním kompostování jsme v minulosti psali zde a zde.
 

—————

Zpět