Lži (nejen) v Ledečských novinách I

28.03.2015 23:18

Co je psáno, to je dáno! To je snadno dohledáno :-)

Tedy snadno? No, to platí pouze v případě, že se pro archivování použije dostupných a čtenáři přítulných technologií, které umožní fulltextové vyhledávání, případně filtrování. To v Ledečských novinách (zpravodaji) na webu www.ledecns.cz neplatí. Zde jsou sice archivována všechna čísla městského měsíčníku od jeho vzniku v roce 1991 až dosud, ale v řadě starších případů jen prachsprostým přefocením a uložením v tom nejobyčejnějším obrázkovém formátu pdf. Tak zájemci o citaci textu z tohoto periodika nezbývá, než zobrazené věty z obrazovky PC přepsat! O nemožnosti použití adresného odkazu raději ani nemluvím.

Tak jdeme na to.

LN12/2010 Povolební ohlédnutí

"........Koalice byla nakonec uzavřena mezi politickými stranami. Zaručuje podporu rozvoji sportu, kultury, školství i místních spolků, transparentní zadávání zakázek, vypracování nového územního plánu pro nové stavební příležitosti a průmyslové zóny pro podporu podnikání a zvýšení zaměstnanosti."

Autor, Míla Palán, to jistě mínil dobře, ale, ruku na srdce, kromě první věty se již duhové koalici nic dalšího naplnit nepodařilo!

V tomto čísle LN byl též uveřejněn článek, který byl zároveň  téměř v totožné verzi publikován v Havlíčkobrodském deníku  a kterému jsme věnovali  pozornost již na našem webu v článku Jak počáteční předsevzetí berou za své, takže v tomto konkrétním případě zde už raději nebudeme prázdnou slámu dál mlátit.

 

LZ 1/2011

1.1.2011 se z Ledečských novin (LN) stal vybarvičkovaný Ledečský zpravodaj (LZ). Městskému periodiku se tak navrátil název z let před rokem 1990 a podle toho to pak taky vypadalo!

Jo, a jestlipak víte, proč ta změna názvu?

Ten původní se slůvkem noviny totiž v prosinci 1990 vymyslel a prosadil jejich první šéfradaktor a jeho jméno bylo na konci roku 2010, kdy Ledečské noviny dospěly až do 20.ročníku, tabu. :-)

Do nového roku 2011 (autor: Petr Vaněk)

"Co je příčinou těchto absurdních jednání, která se plíživě šíří celou naší společností? Je to důsledek sebestřednosti takových lidí, kteří ctí jediné pravidlo - "pro mě vše, pro ostatní nic".

Toto je první osobní výpověď autora, kterou charakterizuje hlavně sám sebe (tzv. No One). V následujících letech se budou podobné "výpovědi" opakovat, stupňovat a autora čtenářům výrazněji odhalovat.

 

LZ 4/2011 Komu?_nitní kompostování v Ledči n.S.

"K provozu kompostárny byla vybrána lokalita nad motokrosovým závodištěm v Obrvani. V současné době zde probíhají terénní úpravy pozemku a bude následovat jeho oplocení."

K tomu ale nikdy nedošlo. Po celou dobu byl za městské peníze upravený pozemek používán jako motokrosové parkoviště. Toto tvrzení doplníme fotografií. Tady je důkaz:

Město Ledeč a stacionář Petrklíč. Realita a zbožná přání

(autor: Petr Vaněk)

Hanebný článek, plný lží, překrucování a napadání. Zmínku o něm na našem webu najdete již v článku Což takhle dát si bazén?

Kdybychom chtěli dokumentovat všechny lži, které jsou v tomto článku koncentrované, museli bychom začít větu po větě rozebírat, (mám to od 19.4.2011 připravené).  Na to zde ale není dost prostoru a časem tehdy donebevolající lži zevšedněly a jaksi vyprchaly. 

Stačí však nyní konstatovat, že v první polovině článku se autor snažil poplivat Oblastní charitu a její návrhy na využití budovy Zentiva a v druhé byly mimo jiné schválně a účelně vyčísleny náklady na energie, které prý město každoročně hradilo za provoz stacionáře. Na veřejném zasedání ZM dne 27.4.2011 jsem vyzval autora článku Mgr. Vaňka, aby u těchto čísel doložil, jak k nim přišel a v dalším vydání LZ uvedl vše na pravou míru. Slíbil mi odpovědět do 30-ti dnů, jak mu prý ukládá zákon. Neučinil to však dosud.

 Náklady na energie byly totiž "vypočtené" následovně: celkové náklady MŠ Stínadla rozpočítané podle užívané podlahové plochy. A to i náklady takových energetických žroutů, jako byla školková vývařovna, předimezovaná prádelna, prosklené chodby, které stacionář Petrklíč vůbec nevyužíval!!! Když jsem se na to dotázal hospodářky MŠ, potvrdila mi způsob výpočtu a rozplakala se, že to jinak neumí!!! 

Na ZM jsem citoval počet el. spotřebičů a jejich příkon i počet radiátorových článků a možné množství vyzářeného tepla z nich. Ta spotřeba energií byla samozřejmě mnohem mnohem nižší než uváděných cca 160 tisíc korun ročně, dosahovala pouze 1/4!  

Za vše mluví citace těchto autorových slov (odhalení jeho nitra č.2) v článku uvedených:

"Osobně jsem přesvědčením katolický křesťan, a jako takový ctím a vážím si všech charitativních aktivit. Ale i tyto aktivity musí stát oběma nohama na zemi a musí být ochotny diskutovat s okolím. Nesmí nikomu diktovat, co má nebo nemá dělat. A hlavně, nesmí být protěžovány na úkor všeho a všech."

Proto pak po celé volební období doby temna nepřispělo Město Ledeč nad Sázavou na péči o svých šest postižených spoluobčanů Mirka, Jany, Terezy, Míly, Marka a Vlasty ve stacionáři Petrklíč ani korunu. Naštěstí okolní obce přispívaly. Tam totiž skuteční starostové vyznávali jiná přesvědčení, a to, že obec se má o své potřebné občany postarat. 

Mgr. Vaněk šířil svoje bludy a pomluvy do poslední chvíle i při jednání na Kraji Vysočina, kde předtím krátce na sociálním odboru na poměrně významné a dobře placené funkci působil, a snažil se tak u svých bývalých kolegů překazit získání budovy Zentiva a její využití pro sociální účely. Donesla se k nám i k vám jeho slova, že budova k tomu není vhodná, vždyť je to přeci továáárna, že město žádné sociální potřeby nemá, budov má dost a změna užívání stavby potrvá minimálně 2 roky. (jemu se totiž změny územního plánu nepodařilo dosáhnout ani za 4 roky!!) Po jeho odchodu z radnice jsme změnu užívání stavby zvládli vyřídit za 3 týdny!!

To jsme však zatím věnovali pozornost jenom prvním 6-ti výtiskům Ledečských novin (zpravodaje), to byl jenom "nesmělý" začátek. V dalších měsících a letech autor ještě více přitvrdil, jak mu to kázalo jeho výše uvedené přesvědčení, kolega Mat našeptával a koaliční partneři dovolovali a tolerovali. Ale o tom zase někdy příště.  

Zatím si zkuste na stránkách www.ledecns.cz výše uvedená čísla LN a citace článků vyhledat, ať se přesvědčíte, o čem že to v úvodu píši. Pokud se tedy vůbec do archívu LN proklikáte. :-)

To rozum nebere!?                                                        -sv-

 

—————

Zpět