Což takhle dát si bazén?

04.03.2015 10:38

 

Když na přelomu let 2010-2011 společnost Zentiva, k.s. Praha velkoryse nabídla městu budovu bývalých Léčiv v účetní hodnotě 5,5 mil. Kč darem a naši zastupitelé tehdy dlouze zvažovali, zda ji převzít, či nepřevzít, navrhli jsme zastupitelstvu, aby doporučilo Zentivě převod této budovy na Oblastní charitu H.Brod, která by opustila myšlenky na novou stavbu za evropské peníze (na ty myšlenky jsme jí přivedli beztak také my) a mohla by sem po stavebních úpravách přesunout veškeré svoje aktivity ve městě, tj. stacionář, sociálně terapeutickou dílnu, mateřské centrum, zázemí pro charitní ošetřovatelskou službu,  osobní asistenci či ranou péči a uvolnit tak městu tehdy užívané prostory v mateřské školce, v domě s pečovatelskou službou, v základní škole a na poliklinice. Odborná studie z APS Ateliéru Humpolec, kterou si nechala Oblastní charita v červenci 2011 zpracovat a která vycházela také z našeho návrhu, vyčíslila potřebné finanční náklady na úpravu II. podlaží na 4 764 001,4 Kč vč. DPH. Náš "diletantský" odhad předtím činil 4,5 mil. Kč. 

Je potřeba dodat, že jen stavba nového stacionáře později přišla na 15 mil. Kč, a to v něm není místo na mateřské centrum, dílnu ani CHOS, a přestavba prostor v ZŠ Komenského pro potřeby Speciální školy stála možná 10 mil. Kč !!! 

Jo, tak se u nás za doby temna hospodařilo!

Charita plánovala tehdy obsadit celé II. podlaží budovy o rozloze 800 ma sama si to zafinancovat. Do III. podlaží jsme navrhovali umístit právě Speciální (zvláštní) školu, tehdy ještě zařízení Kraje Vysočina, o čemž jsme odpovědná místa na Kraji taky informovali, a přízemí využít jako rehabilitační centrum s bazénem 12x18 m. Naše návrhy jsme doplnili i jednoduchou výkresovou dokumentací všech tří podlaží a pokusili se odhadnout i nejnutnější investiční náklady na úpravu obou nadzemních podlaží.

Náš dobře míněný a promyšlený návrh tehdy v dubnovém čísle Ledečského zpravodaje na straně 3 pan Vaněk v ostudném článku Realita a zbožná přání poplival s arogancí jemu vlastní. K návrhu na bazén v přízemí tehdy napsal:   

"Tento ideový návrh například počítá s vybudováním bazénku v suterénu budovy. Bohužel ten, kdo ten návrh zpracoval, naprosto nezná výchozí podmínky budovy nebo je naprostý technický diletant, případně oboje. V prostoru projektovaného bazénku se totiž nachází tři sloupy s patkami 2x2 m. Pan projektant tak "podsekl" tři nosné sloupy a celá stavba by spadla."

Realita však byla taková, jako u všech dalších obdobných bojovně laděných článků tohoto autora. Ten, kdo vždy neznal výchozí podmínky a kdo se choval jako naprostý diletant, byl on sám a pak také jeho věrný soudruh - našeptávač Mat. V tu samou dobu se totiž obdobnou myšlenkou zaobíralo vedení jedné velké ledečské stavební společnosti, kterému jsme nyní naše tehdejší návrhy předložili a oni nadšeně konstatovali: "Ano, to je ono, přesně takhle jsme si to taky představovali! Byla chyba, že jsme do toho nešli. Radnice bohužel tenkrát o náš záměr neměla zájem."

Na situačním obrázku a ideovém návrhu, který přikládáme k tomuto článku, je jasně patrné, že žádné sloupy by "podseknuty" nebyly, že by bazén 18x12x1,3 m byl umístěn v suterénu a zatěžoval tak v podstatě rostlý terén, což by samozřejmě musel posoudit statik. Tři inkriminované sloupy uprostřed by pak patřičně vodovzdorně obložené dál stály uvnitř bazénu a byly by využity pro sedátka, sprchy či další bazénové atrakce.

Předkládáme naše návrhy na posouzení veřejnosti, ať už té laické nebo i odborné. Počítáme přitom též s tím, že si jich všimnou také představitelé města a zváží trochu zodpovědněji než jejich slepí předchůdci před 4 lety, na počátku doby temna, zda by suterén budovy v Barborce nemohl sloužit ledečským občanům nebo alespoň školním dětem, ať už jako tolik potřebný bazén, nebo pro jiné sportovní či volnočasové aktivity.

Obecně prospěšná společnost Háta, o.p.s. www.hata-ops.cz je tu pro prospěch obecní, je otevřená všem smysluplným aktivitám, pro které je v budově v Barborce stále dost volných prostor. Podařilo se nám budovu zachránit pro to, k čemu byla již před zahájením stavby v roce 1983 předurčena, tj. pro sociální či kulturní potřeby města. Spojením zájmů neziskového, komunálního a soukromého sektoru bychom se třeba bazénu v Ledči konečně dočkali.

Nebo nám snad Pat a Mat při jejich "znalosti výchozích podmínek" připravili lepší řešení? :-)                                           -sv-


 

—————

Zpět