Pochybnosti o Rašovci

06.06.2016 00:02

V archívu novinových článků, které jsem si poctivě a soukromě vystřihoval z mnou odebíraného a nakupovaného regionálního tisku v letech 2004-2009, jsem narazil na článek Hany Nevolové Rekultivace skládky vrcholí z prosince 2004, jenž byl otištěn v novinách Vysočina. V rozhovoru s ředitelem ledečských Technických služeb jsou zde popisovány poměrně podrobně finanční stránka akce, termínový průběh a také řešení vnějšího a vnitřního odvodňovacího systému skládky, chybí zde jen popis závazku města vyplývajícího z poskytnutí dotace 60 % a půjčky 20 % od Státního fondu životního prostředí. Závazek spočívající v udržitelnosti akce. Veřejnost i radnici by mělo zajímat, zda byl tento závazek dodržen a zda udržitelnost projektu, odvodňovací systém, sklon koruny skládky a  zatížení skládky nebyly nepovolenou navážkou v červnu 2014 narušeny. Zda polámané železovbetonové překlady, kusy betonu a asfaltu nemohou poškodit podorniční vrstvy a izolaci skládky.

Článek přikládám v původním znění ve fotokopii jako jeden z dokladů výše uvedených informací a pochybností. Je snad dostatečným důkazem, že se nejedná o žádnou malichernost, aby se nad tím mohlo mávnout rukou ve snaze, ať už tu je konečně klid.  Za malichernost nelze považovat ani nedokončený projekt komunitního kompostování v sousedství skládky, který navrhuje realizovat pan ředitel TS v závěru článku a o kterém jsme psali loni na tomto webu v článku Lži v Ledečských novinách. -sv-

     Fotografie z 20.6.2005 zachycuje odvodňovací systém a projektovaný sklon skládky.

 

 

—————

Zpět