Hraběcí rady

15.05.2018 00:15
Na včerejším jednání Zastupitelstva města Ledeč n.S. bylo schváleno:
1) dotace 80.000,- Kč Automotoklubu na zabezpečení a realizaci motokrosových závodů
2) prodej dvou pozemků o výměře 99 m2 u zimního stadionu firmě CWS, s.r.o. (8 PRO)
3) koupě bývalé prádelny č.p. 96 od firmy PP Rentax za 2,5 mil. Kč vč. DPH
4)  uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o pojištění majetku s Generali Pojišťovnou, a.s. 
5) stanovení počtu zastupitelů města na období 2018 - 2022 na 15
6) oprava chodníků v Havlíčkově ulici od bývalé prodejny nahoru firmou Unimont J.C.K.
7) záměr prodeje pozemku p.č. 806/11 v Havlíčkově ulici 
8) prodloužení termínu dokončení akce Rekonstrukce ČOV Háj do 20.9.2018
9) nabídku na bezúplatný převod pozemku pod komunikací v ulici Nad Lesem
10) zástupce města do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace H.Brod, a.s.
 
K některým bodům je třeba poznamenat:
ad 2) Jedná se o úzký travnatý pruh mezi komunikací na konci ulice Nádražní a firmou CWS, která tam chce rozšířit své parkovací plochy. O.K., ale Město snad nepotřebuje u zimního stadionu rozšířit své parkovací plochy pro bazén? Na 99 m2  by se mohlo vejít i 7 osobních aut. Vhodnější by proto bylo pozemek směnit a parkoviště u zimáku rozšířit. To za hraběcí radu nepovažujte! :-)
ad 3) O nabídce na odkup bývalé prádelny (mazutové kotelny) č.p. 96 jsme vás informovali 27.11.2017 zde. Tehdy na ZM zaznělo:
"Předkupní právo bylo sjednáno jednoduše - geniálně jednoduše tak, že tam nejsou žádná zbytečná slovíčka, kterých by se mohl někdo chytit."
V podkladových materiálech ke včerejšímu zasedání ZM se o tom samém píše:
"Předkupní právo nebude jednoduché obhájit v případě soudního sporu, jestli vůbec obhajitelné bude."
Autorem obou výroků je tatáž osoba, která radnici dává nezaplatitelné hraběcí rady
ad6) Investorem opravy chodníků bude Město, chodníky se opraví, pak zaměří a pak se požádá Kraj o darování pozemků pod chodníky. Jsou totiž na pozemku Kraje. Jak je důležité nebýt s Krajem ve při. Nebo vepři? :-)
ad7) Na prodávaném pozemku města stojí již léta letoucí stavba bez stavebního povolení. Dnes se tomu říká "narovnání stavu".
ad10) Je to až k nevíře, ale zástupcem Města Ledeč nad Sázavou v dozorčí radě společnosti Vodovody a kanalizace H. Brod, a.s. zůstane i na příští 4 roky Jaroslav Doležal. Ačkoli jsme na to upozorňovali již před dvěma lety na tomto webu, tak radnice tuto záležitost podcenila a nyní v časovém presu již nedokázala nalézt jiného kandidáta. Místostarostka se ještě před jeho schválením obrátila o radu na advokáta a ředitele Vaňka, jak tuto situaci řešit a ten jí odpověděl:  
"Vigilantibus iura scripta sunt (práva patří bdělým)," to jest - měli jste být bdělí a starat se o to včas. Další hraběcí rada, tentokrát dokonce v latině.
 
ad Různé) K tomu navíc ještě v bodě Různé vyslovil hraběcí podezření (udání), že majitel Sluneční zátoky prý brání návštěvníkům ke vstupu do svého areálu!? To je jak z Cimrmanovy hry Hospoda na mýtince. V té také hostinský nebyl rád, když mu tam chodili hosté! :-)
Hraběcí (knížecí) rady jsou zdánlivé pravdy, ale k ničemu.
 
Jak už jsem dvakrát na tomto webu ironicky poznamenal:
 
Dějiny by se ubíraly jinudy, kdyby si je vzali na starost právníci! Ach jo! 
 
On-line přenos nás u PC sledovalo při zahájení 2, na konci 13, přímo v sále nikdo. -sv- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ještě k budově č.p. 96
Bývalou mazutovou kotelnu kupoval v roce 2006 od města pan Prchal, ne PP Rentax. Veškerou technologii kotelny demontovala ještě před prodejem za cenu šrotu firma ATOS, kromě páteřních rozvodů ÚT a TUV, které budovou prochází dosud a znehodnocují její cenu "věcným břemenem" jako liniová stavba. 
Dá se říct, že kupující převzal prázdnou budovu o dvou stěnách, třetí z větší části prosklené a čtvrté přiléhající k sousednímu panelovému domu. Převzal ji i s nepotřebným a nevzhledným komínem, který na své náklady musel později demolovat. 
Jeho záměr, který městu v žádosti o koupi předložil, byl vybudovat rodinnou firmu, dát práci několika místním ženám a poskytovat služby, které ve městě chyběly. K tomu všemu jsme přihlédli při stanovení kupní ceny a předkupního práva.
Nakonec získaný objekt vložil do firmy PP Rentax, která prádelnu vybudovala a pár let i provozovala. Tolik za MĚ a za tehdejší Město! :-) -sv-
 
Související články:
 
 
27.11.2017 Tříhodinové ZM
 

—————

Zpět