Jak tomu bylo s prádelnou

05.12.2017 00:05

V Ledečských novinách č. 7/2006 byl na straně č. 7 v rámci Informačního servisu publikován tento článek:

Na sídlišti Stínadla vznikne nová prádelna

Objekt bývalé mazutové kotelny na sídlišti Stínadla po demontáži technologie zeje již delší dobu prázdnotou. Zastupitelstvo města proto řešilo jeho další využití. Statosta města předložil zastupitelům návrh (ing. Bělohradského - pozn. autora) na přebudování kotelny na malometrážní byty, o objekt se též zajímali podnikatelé v oboru pohostinství. Nakonec zvítězil záměr vybudovat v objektu bývalé kotelny prádelnu. Zastupitelstvo města tedy schválilo prodej objektu s pozemkem panu Prchalovi z Ledče nad Sázavou s tím, že v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo jak k pozemkům, tak i k nemovitosti.  -sv-

O rok a čtvrt později informovaly Ledečské noviny č. 12/2007 na straně č. 6 v Informačním servisu o prádelně takto:

Prádelna na sídlišti Stínadla

Město Ledeč nad Sázavou prodalo v roce 2006 budovu bývalé mazutové kotelny č.p. 96 v ulici Marie Majerové panu Prchalovi z Ledče nad Sázavou poté, co předložil zastupitelstvu města svůj záměr na přebudování kotelny na prádelnu. Po uskutečnění prodeje vložil pan Prchal získanou nemovitost do společnosti PP Rentax, s.r.o., která mu umožnila přdložený návrh realizovat. Po projekční a investiční přípravě, po získání stavebního povolení začala na sklonku roku 2007 přestavba bývalé kotelny na prádelnu. Přestavba musí vyřešit nejen vlastní změnu a úpravu budovy pro novou technologii, ale též energetické přípojky, terénní úpravy přiléhajícího pozemku, demolici nepotřebného komínu a vybudování vlastního parkoviště. Jak je patrné z přiložené fotografie, řada těchto prací, které provádí firma KK s.r.o. Zlín, je již započata a bude-li stavbařům přát počasí a investorovi finanční zdroje, může být v nastávajícím roce stavba dokončena a nová prádelna uvedena do provozu. -sv- 

A do třetice za půl roku nato přinesly Ledečské noviny č. 5/2008 na straně č. 6 v Informačním servisu další zprávu o prádelně:

Nová prádelna na sídlišti

Od 1. května 2008 je v provozu nová prádelna na sídlišti Stínadla v ulici Marie Majerové. Vybudovala jí a provozuje ledečská firma PP Rentax, s.r.o. nákladem téměř 12-ti milionů korun. Prádelna vznikla přebudováním bývalé mazutové kotelny K96, která po adaptaci tepelné sítě na sídlišti přestala plnit svoji funkci. Vedle prádelny havlíčkobrodské nemocnice je jedinou v regionu, která splňuje přísné hygienické normy. Díky tomu může prát jak pro zdravotnická zařízení, tak i pro potravinářské provozy. Celkem by měla postupně  zaměstnat ve dvousměnném provozu 16 lidí plus obslužný personál. Ti budou mít k dispozici moderní pracoviště se vším potřebným pro třídění prádla, praní i další úpravu žehlením či pomocí mandlu. Aby nebylo zatíženo životní prostředí, bude prádelna používat speciální tekuté prostředky bez obsahu chlóru a fosfátů. Ty budou do praček automaticky dávkovány. Kapacita prádelny bude 750 kg prádla za směnu, což při dvou směnách odpovídá 30 tunám měsíčně. Nová prádelna by se chtěla zaměřit spíše na pokrytí bližšího regionu v okruhu 30 kilometrů. Jedná například s Nemocnicí Ledeč - Háj, Domovem důchodců ve Zruči nad Sázavou, s ledečskými strojírenskými firmami a hotely v okolí. Dvě malé automatické pračky jsou určeny i běžným občanům, například seniorům, kteří si mohou přijít do prádelny své prádlo nechat vyprat, aniž by muselo projít velkými bariérovými pračkami. -sv-

Jak vyplývá z výše uvedených článků, vyšlo město majitelům prádelny vstříc již při samotném prodeji budovy, tak i v informování veřejnosti o nabídce služeb prádelny. Sice pod těmi třemi články najdete vždy můj podpis, ale v současném zastupitelstvu města je dosud dalších 6 zastupitelů, kteří si na vše zajisté, jak jsem měl tu "čest" poznat, dobře pamatují. -sv-

—————

Zpět