VLK v roce 2007

06.05.2017 09:48

 Stalo se před 10-ti roky 

Když vidím současný hon na čarodějnice v nejvyšších patrech české politiky, jak tam z komára dělají velblouda a z velblouda strašáka na voliče, evokuje mi to vzpomínky na rok 2007, kdy na ledečské radnici řádil partyzánský oddíl VLK. Že nevíte, kdo nebo co to byl VLK? Vlka všichni dobře znáte z pohádky O Karlkulce, nebo z ruského animovaného seriálu Jen počkej, zajíci, pak taky z restaurace U Vlka, či jako kardinála, ale tohle je jiný VLK = Výbor lidové kontroly, který byl zřízen zákonem ČNR č. 116/1971 Sb. a zrušen až 1.1.1992. Měl pravomoc kontrolovat vše, na co si vzpomenete a na úrovni národních výborů ho tvořili dva poslanci MNV a aktivisté z lidu. 

Na dávno zrušený VLK se zřejmě v polovině roku 2007 rozpomenul také partyzán Džungan a za asistence zelených aktivistů ho vzkřísl z mrtvých a vydal se kontrolovat vzhledem ke své "odbornosti" stav a funkčnost IT techniky na ledečské radnici a v příspěvkových organizacích města. 

Prostě se jedno odpoledne v roce 2007 podívali z okna a konstatovali: "Dneska by to šlo!" a pak vtrhli do kanceláře starosty, že jdou zkontrolovat počítač. Ozbrojeni (doufám) nebyli a průkazem VLK či LM se neprokázali. Nechal jsem je tehdy v klidu a s úsměvem spočítat 1 ks PC v mé kanceláři, ale minutu poté jsem vyrazil již bez úsměvu za tajemníkem MěÚ s dotazy: Co to mělo znamenat!? Kdo to organizuje!? Zda o tom ví!? 

Ač jsme do té doby byli kamarádi, myslím, že jsem na něj tenkrát i poprvé a naposled křičel a bouchl dveřmi jeho kanceláře. Na městském úřadě jsme totiž pro inventury měli zřízenou inventerizační komisi, pro kontroly zvolen kontrolní výbor a podobné partyzánské akce trpět nebudu. Vše jsem pak přednesl radě města i zastupitelům, vydal Příkaz starosty města č. 07/07/02 k provedení mimořádné inventury veškeré IT techniky, tj.  

  • PC stanic vč. příslušenství

  • Notebooků vč. příslušenství

  • Tiskáren

  • Kopírek

  • Faxů

  • Scannerů

  • Fotoaparátů vč. příslušenství

  • Mobilních telefonů vč. příslušenství

  Inventarizační komise vše v 28. týdnu řádně zkontrolovala a vypracovala zápis, který sice odhalil některé nepřesnosti v inventarizačních číslech a absenci pár inventarizačních štítků s čárovým kódem, což bylo okamžitě odstraněno, ale nebyly shledány žádné nepřístojnosti či kulišárny v IT technice, po kterých partyzánský oddíl VLK pátral a o kterých se po městě již šuškalo a v regionálním tisku spekulovalo.

Co tenkrát VLK zjistil? No, moc si toho již nepamatuji, ale na dvě "zjištění" nezapomenu.

1. Ve školce na Stínadlech objevil VLK dvě nové sestavy PC na podlaze. Do svého zjištění uvedl, že nejsou nijak označeny, zapojeny a nejsou ani funkční. A že je ani učitelky nechtějí a neumí s nimi zacházet! Ve skutečnosti byly zapojené, funkční a učitelky o ně stály. Pouze je ještě nestačily zařadit do své evidence a paní ředitelka si pro vybavení kanceláře objednala nový nábytek, který očekávala každým dnem a spolu s ředitelkou, čekaly na nový stůl i dvě nové sestavy PC zapojené a funkční na podlaze. :-)

2. V kanceláři vedoucího Odboru samosprávy nalezl VLK počítače dva. Přeběhli pro mě s očima navrh hlavy, na co Pavel potřebuje dva počítače?! Odpověděl jsem, že to nejsou počítače, ale monitory. Počítač je pod stolem a na něj jsou připojeny dva monitory. Jeden z nich si Pavel půjčil ze servrovny, protože právě provádí administraci čtyřmilionového projektu SROP a potřebuje mít před sebou zobrazeno více dokumentů najednou. :-)

Takže před 10-ti lety na ledečské radnici neřádili jen divoká prasata, ale i VLK! :-)

To rozum nebere!? -sv-

—————

Zpět