Balada kančí

04.02.2017 09:13

V Informační servisu Ledečských novin č. 1/2007 byl publikován mimo jiné i článek Divočáci ve městě, který vám po 10-ti letech přinášíme v úplném znění:

První prosincovou neděli 3.12. 2006 se před třetí hodinou odpolední vydalo sedmičlenné stádo divočáků do města. Zvolili si trasu přes nový hřbitov, Haškovku, přes dvůr a chodbu městského úřadu přímo do centra. Tam se nakonec dostali 2 nebo 3 divočáci, zbytek stáda se raději vrátil zpět do polí. Ve městě byli divočáci kromě dvora a chodby městského úřadu, kde ten největší „prošel" prosklenými dveřmi až na náměstí, spatřeni i ve dvoře gymnázia, u fary, v ulici Pod Skalkou, ve dvoře Glostu, v Habreku, v řece u hudebky a u kostela. Menší z divočáků byl poté zastřelen na louce v ulici Na Potoce, ten větší po přeplavání Sázavy směřoval do Habreku, kde se po střetu s osobním autem dostal do zahrad mezi rodinné domky, a tam potrhal 72-letou ženu a poté zmizel v polích. Neuvěřitelný příběh dokumentuje přiložená fotografie od Kristýny Jeníčkové, která menší z prasat zachytila těsně před porážkou svým fotoaparátem v ulici Pod Skalkou. 

Tehdejší fotografii z "porážky fotoaparátem" sice nemáme k dispozici, ale zato stručný článek doplním o další úsměvné informace.

V tu neděli odpoledne mi zavolala paní ředitelka MŠ, která ze svého bytu v Haškovce viděla oknem až na dvůr městského úřadu:

"Pane starosto, pane starosto, máte ve dvoře úřadu tři divoká prasata! Doráží do dveří radnice. A už je jedno vevnitř a už je tam druhý!"

Na nic jsem nečekal, skočil do naší Fabie a letěl k radnici. Tam už bylo boží dopuštění. Vysklené vstupní dveře ze dvora i z průčelí radnice, všude plno střepů a třísek i trochu krve a divočáci nikde. Volal jsem na pomoc policii, místostarostu a ředitele Technických služeb. Kolemjdoucí lidé se zastavovali a dotazovali, co se stalo, popřípadě hlásili, kde divoká prasata všude zahlédli.

Rodiče Aničky B.:

"Šli jsme naší Aničce naproti do hudebky a ona nám letěla vyděšená naproti a křičela: Mami, tati, viděla jsem v řece plavat medvěda!"

Ledečský rybář:

"Byl jsem na rybách na nábřeží u kostela a nejednou kolem mě proběhlo divoké prase. Opravdu, byl to divočák! Div mě nesrazil do vody. Chodím tam na ryby snad 20 let, ale tohle jsem ještě nezažil."

Paní Zdena:

"Zaslechla jsem našeho psa zuřivě štěkat, tak jsem vyšla ven a u vrátek na chodníku bylo divoké prase. Volala jsem na tátu do koupelny, že tu je divočák, ale on mi odpověděl: Divočák u nás v ulici, prosím tě, mámo, už nechlastej, to je sousedův pes! Poslala jsem ho ven, ať se přesvědčí sám. Vykoukl jen v ručníku ze dveří ven k bránce, hned se oblékl a vyrazil s kulovnicí na ulici. Tam už taky běhal soused policajt a volal: Pepíku, tady ho nestřílej, já pustím psa a zaženem ho spolu támhle k zahradám, tam to pude. Zahnali prase k zahradám a Pepík zamířil a vystřelil. Prase chvíli ještě běželo a pak kleklo na přední a kvičelo. Soused policajt doběhl k praseti a volal na Pepíka: Kurva, Pepíku, ani prase neumíš pořádně trefit. Pak vytáhl pistoli a prásk, prase padlo na bok a ztichlo!"

O události jsem hned ten den informoval na městském webu. Článku si všimla TV Nova, anebo ji spíš na nás někdo pozval a po čase přijel do Perly Posázaví redaktor pořadu Na vlastní oči David Vondráček a zamířil i s kameramanem za mnou na radnici se slovy: "Pane starosto, vám tu prý po radnici běhají divočáci, co nám k tomu řeknete?" Odpověděl jsem mu: "Záleží na tom, jak k tomu přistoupíte. Pokud sem jedete za kauzou a vyšetřováním, tak Vás odkáži na oficiální zprávu na městském webu, pokud to však chcete pojmout trochu s nadhledem ve stylu Slavností sněženek, tak Vám rád poskytnu další informace." Pan redaktor s úsměvem přistoupil na druhou variantu, dal pokyn kameramanovi, zapnul mikrofon a položil otázku: 

"Pane starosto, co si myslíte, že ti divočáci u vás na radnici hledali?"

"No, možná zde chtěli nalézt nějaké dobré koryto, máme tu taky veřejný internet, anebo se dozvěděli, že u nás ve městě chybí pořádný kanec! :-)"

Po odvysílání večerního pořadu TV Nova 4.4.2007 se Ledeč stala hvězdou internetu.

Pořad se tehdy jmenoval Balada kančí na vlastní oči. -sv- 

—————

Zpět