Urážet se nemá

28.12.2017 13:21

Trvalo to sice na můj vkus neskutečně dlouho, celých 20 měsíců, ale nakonec spravedlnost zvítězila! Bývalý starosta Vaněk byl shledán vinným z přestupku proti občanskému soužití. Komise pro projednávání přestupku města Světlá nad Sázavou (dále jen "Komise"), kam bylo projednávání přestupku postoupeno pro podjatost stejné komise města Ledeč nad Sázavou, takto rozhodla již po půlroce od zahájení správního řízení, a to 31.5.2017, ale Vaněk se odvolal, odvolací orgán Krajského úřadu Kraje Vysočina rozhodnutí pro nesprávné určení sankce zrušil, Komise chybu opravila a vydala dne 4.10.2017 nové rozhodnutí, Vaněk se opět odvolal, odvolací orgán KrÚ Jihlava však dne 18.12.2017 jeho odvolání zamítl a rozhodnutí světelské Komise potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí se již odvolat nelze.

V rozhodnutí je mimo jiné uvedeno:

obviněný se uznává vinným z přestupku proti občanskému soužití podle § 49. odst.1 písm. a) zákona o přestupcích.

Přestupku se z nedbalosti dopustil tím, že koncem měsíce dubna roku 2016, konkrétně dne 28.4.2016 jako autor publikoval na webových stránkách Automotoklubu Ledeč nad Sázavou www.amk.ledecns.cz článek "KONEC LEDEČSKÉHO MOTOKROSU?", kde hrubým způsobem poškodil jméno a pověst Karla Kuchtiaka před širokou veřejností. (článek vám připomínáme zde - pozn. redakce)

Dále byl článek stejného obsahu a názvu uveřejněn v Ledečském zpravodaji č. 5/2016 s počtem výtisků cca 1000 ks, který byl dán do tisku  v prvním květnovém týdnu a k jehož distribuci došlo pravděpodobně dne 6.5.2016. V obou těchto článcích byl Karel Kuchtiak označen za škůdce, který svými pamflety vede zoufalou a lživou kampaň, kvůli kterému se závod ruší a nepřímo nazván teroristou.

V odůvodnění je na dalších osmi listech popsán průběh jednání komise, vyhýbání se jednání ze strany obviněného, jeho odvolávání, namítání podjatosti Komise, odmítání a zpochybňování obvinění a pokračování v urážkách navrhovatele i jeho zmocněnce.

To, co odložila Policie ČR v projednávání mého trestního oznámení, se podařilo dotáhnout do konce v přestupkovém řízení i díky pomoci mého zmocněnce pana Stanislava Vrby, který mě na základě plné moci po celou dobu přestupkového řízení zdarma zastupoval. 

S rozhodnutím Komise však zcela spokojen nejsem. Schází v něm určení povinnosti omluvy a odstranění článku z webových stránek Automotoklubu. 

Proto vinného Petra Vaňka touto cestou vyzývám, aby článek KONEC LEDEČSKÉHO MOTOKROSU? nechal v termínu do 15.1.2018 z webových stránek odstranit a v lednovém vydání Ledečského zpravodaje a na stránkách www.amk.ledecns.cz a www.smspce.cz nechal na své náklady a svým jménem zveřejnit omluvu v tomto znění:

Omlouvám se panu Karlu Kuchtiakovi za poškození jeho jména a pověsti před veřejností, kterého jsem se dopustil zveřejněním článku Konec ledečského motokrosu? v dubnu a květnu 2016.

Mgr. Petr Vaněk, předseda AMK Ledeč nad Sázavou

Je to stručné, slušné a snadné, stačí text do konce roku přeposlat na příslušné redakce.

Celá kauza dovolávání se spravedlnosti započala mnou podaným trestním oznámením na Petra Vaňka a Radima Doležala. Tomu se budu věnovat příště. Nejraději hned zítra. Resty se mají vyřizovat do konce roku a urážet se nemá!   Karel Kuchtiak, poškozený

Související články: 11.10.2017  Urážky na cti

                            02.05.2016 Přišel nám e-mail

—————

Zpět