Taky zaznělo na ZM

22.03.2018 06:46

Pokud jsem dobře poslouchal, zazněla taky na pondělním zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 19.3.2018 z úst místostarostky jen tak mezi řečí krátká zmínka o mostních prohlídkách lávek a mostů v majetku města. 

O nutnosti provádění těchto kontrol mostních konstrukcí a staveb jsem se zmínil na tomto webu LBC koncem roku 6.12.2017 v článku Mostní prohlídky zde a o dva dny později taky tady. Ty prohlídky mostů a lávek by se měly provádět každým rokem a já jsem si dokázal vzpomenout pouze na rok 2006! 

Z vyjádření paní místostarostky jsem pochopil, že nyní, zřejmě po pádu trojské lávky v Praze, byly mostní prohlídky provedeny i  v Perle Posázaví a zastupitelé měli řešit (zatím pouze neveřejně) shledané závady a náklady na jejich odstranění. 

Ve vlastníctví města jsou tyto lávky a mosty: 

  • Vilémovická lávka přes Sázavu pod Hájem, 
  • železobetonová lávka u Sokolovny, 
  • lanová lávka za zimním stadionem, 
  • lávka přes Olešenský potok za bývalou pilou, 
  • mostek přes Olešenský potok do ulice Ke Křížům,
  • kamenný most ke hradu. 

Pak ještě méně významný propustek v lese Ke Křížům a možná i některý z dalších mostků přes Olešenský potok před viaduktem. 

Bližší informace o současném stavu lávek a mostů nemám, ani jsem je nenašel na městském webu či v usnesení rady města od prosince 2017 dosud. V Ledečském zpravodaji jsem nepátral, ten od počátku doby temna a oranžových pamfletů raději nečtu. :-) -sv-

—————

Zpět