Mostní prohlídky II

08.12.2017 00:08
Na popud diskusního příspěvku Milana jsem ve svém archívu vyhledal následující články a fotografie z Informačního servisu v Ledečských novinách, které dosvědčují, jak to s ledečskými lávkami tenkrát před 10-ti lety bylo:
 
LN 5/2007
Oprava lávky ve Vilémovicích a u Kovofiniše 
Na základě závěrů hlavní mostní prohlídky, kterou vedení radnice nechalo zpracovat na lávku přes řeku Sázavu u železniční zastávky Vilémovice, provedla firma SMP CZ opravu lávky. Oprava spočívala v posazení pravého pole lávky ve směru toku řeky na ložiska třetího pilíře, ze kterých byla lávka dlouhá léta posunuta. Závadu jsem objevil při loňské kontrole stavu po povodni, ale posunutí nebylo zřejmě způsobeno ani povodní 2006, ani povodní 2003, ale dilatací konstrukce. Firma SMP CZ za pomoci hydraulických zvedáků ocelovou konstrukci usadila zpět na ložiska a tím odstranila nejzávažnější závadu této mostní konstrukce, která je v majetku města. 
Stejnou mostní prohlídku jsme nechali zpracovat i na lanovou lávku přes řeku Sázavu ke Kovofiniši. Zde je situace ještě kritičtější. Je nutná výměna celé ocelové konstrukce mostovky a opravy nábřežních pilířů. Požádal jsem proto ředitele KF Kovofiniš, s.r.o. Ledeč  nad Sázavou ing. Josefa Zikmundu o pomoc při zajištění výroby nové mostovky. -sv-
  Poškozené ložisko lávky u Vilémovic  -sv-     Pracovníci TS opravují lávku u KF  -sv-
 
LN 3/2008 
Opravujeme lávku ke Kovofiniši
Hlavní mostní prohlídka, vypracovaná před rokem specializovanou firmou SMP CZ, a.s. Praha, stanovila nutnost opravy ocelové konstrukce závěsné lávky přes řeku Sázavu, která několik desítek let slouží jako nejkratší přístupová cesta pro pěší od vlakového nádraží ke Kovofiniši. Zub času a hlavně povětrnostní vlivy vykonaly na ocelové konstrukci své. Po odkrytí části dřevěné plošiny bylo jasné, že nelze s opravou dále otálet a že se nebude jednat o pouhé kosmetické úpravy, ale o kompletní výměnu ocelových prvků mezi hlavními nosnými profily lávky.
Vzhledem k příznivému počasí se do opravy v poslední únorové dekádě na pokyn ledečské radnice pustili zaměstnanci Technických služeb. Začali na levém břehu Sázavy ze strany lávky od Kovofiniše, kde po odkrytí prvního pole vyřezali prorezlé ocelové profily a nahradili je novými, které po natření základním nátěrem zakryli výdřevou a mohli se přesunout na pole další. Pro práci nad vodou si zhotovili speciální závěsnou konstrukci, ze které mohou mezi hlavními nosníky lávky pracovat. Postupně tak pole po poli opraví lávku celou. 
Během tohoto roku naváže na opravenou lávku i nová přístupová cesta. Ta již nepovede v těsné blízkosti firmy LECOM, ale za lávkou bude směřovat doprava proti proudu řeky a po cca 30 metrech se zalomí do pravého úhlu směrem k nádraží, podél pozemku plánovaného plaveckého bazénu.
Podaří-li se nám mezi nezaměstnanými vybrat šikovné pracanty, obnovíme též v jarních měsících nátěry vrchní konstrukce lávky, aby mohla další desetiletí sloužit k cestám do práce na Kovofiniš, Sudex, EST, či oblíbeným víkendovým procházkám. -sv-
 
LN 6/2008  
Natíráme lávku ke Kovofiniši
Lanová lávka ke Kovofiniši prošla zkraje roku výměnou nosné konstrukce pochůzné části a nyní jsme přistoupili i k obnově nátěrů. Využíváme k tomu odsouzené k obecně prospěšným pracím, kteří po očištění zábradlí a pilířů dávají lávce nový zelený kabát. Kromě lávky se nové nátěry objevily i na řadě dalších ocelových konstrukcí po městě (zábradlí na šeptouchovské vyhlídce, na schodišti k Šeptouchovu). Využití odsouzených k obecně prospěšným pracím má pro město nezanedbatelný přínos, neboť opravu nátěrů zajišťujeme prakticky jen za cenu barev. -sv-
Dále jsem vyhledal dva články v regionálním tisku, a to v Novinách Havlíčkobrodska Vysočina (předchůdce Havlíčkobrodského deníku) a v MF Dnes. Oba články však čerpají informace a citace z Informačního servisu Ledečských novin 3/2008 nebo spíše z městského webu, který v době temna spálili hloupí barbaři nebo barbarští hlupáci na hranici jak Koniáš knihy, které rozdával páter Vrba. 10 dní po publikování tehdejších článků o lávce mě odvezla záchranka s infarktem do okresní nemocnice a za tři týdny nato mě obyčejná sanita vrátila zase zpět na radnici. Tak nějak to tenkrát bylo. :-) -sv- 
 
Fotografie natřených ocelových profilů a základové barvy. Zdroj HB deník zde

—————

Zpět