Slouží vám už 10 let

18.10.2015 11:55

 

Navazujeme na článek Slouží nám už 10 let  publikovaný na tomto webu 15.01.2015 v 19:35 hodin jeho volným pokračováním. V druhé polovině roku 2015 se totiž svých 10. narozeniny dočkaly tyto stavby a akce:

Lípa Svobody - byla vysazena na náměstí Svobody 1. června 2005 v 13:45 hodin náhradou za původní košatou lípu, která musela být rok předtím přes některé protesty veřejnosti pokácena při zahájení rozsáhlé rekonstrukce přilehlých komunikací. Za 10 let už trochu zmohutněla a také se pěkně rozkošatěla.      (foto -sv-)

Kolaudace na Rašovci - Městská firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. ukončila v polovině roku 2005 rekultivační práce na uzavřené skládce domovního odpadu na Rašovci. V období let 2002 - 2005 byla skládka nákladem 24 mil. Kč při 60 % dotaci (dle smlouvy s SFŽP č.10150141 ve výši 11.991.000 + půjčka 3.997.200 Kč) opatřena izolačními vrstvami, odvodňovacím a monitorovacím systémem a přikryta zeminou dle projektu pražské firmy Hydroprojekt. Terasovité uspořádání svahu bylo osázeno zelení a zatravněno. Živelným a nepovoleným navozením stavebního odpadu byl loni v polovině roku 2014 tento projekt necitlivě narušen.            (viz foto MJ níže)

Obrvaňská spojka - firma  M - silnice Hradec Králové dokončila počátkem září 2005 opravu komunikace do Obrvaně. Akce za 1,3 mil. Kč zahrnující generální opravu této komunikace od panelovky u železniční trati až do vsi byla celá financována z městského rozpočtu.

Výstaviště na Šindelce - nový výstavní areál v Pivovarské ulici na pozemku bývalé Šindelky otevřeli dne 30. září 2005 ledečští chovatelé za účasti tehdejšího hejtmana RNDr. Miloše Vystrčila. Na úpravě areálu, který město chovatelům nabídlo náhradou za do té doby využívaný pozemek u internátu, kde dnes stojí nová sportovní hala, odpracovali chovatelé téměř 2500 brigádnických hodin. O areál pečují dodnes, o čemž svědčí nedávná tradiční chovatelská výstava. (foto -sv-)

Parkoviště u zimního stadionu - po ročním provozu se ledečský zimní stadion dočkal koncem listopadu 2005 nového parkoviště o ploše 1400 m2, příjezdové komunikace a veřejného osvětlení. 

Společně s tím byla do konce roku dokončena a zpřístupněna tribuna pro diváky a také šatny pro bruslaře a hokejisty. To vše nákladem 8,3 mil. Kč.

Na tyto dnes už neodmyslitelné součásti zimního sportoviště se při výstavbě stadionu nezapomnělo, jak napsal letos v Deníku pan Lukáš Zelený, "pouze" se tehdy nevešly do původního rozpočtu stavby, který z důvodu dotačních limitů činil pouze 30 mil. Kč.  Mohly být doplněny až s ročním zpožděním, a to díky dotaci 5,8 mil. Kč ze státního rozpočtu, kterou se vedení radnice podařilo získat jednáním v poslanecké sněmovně. Radnice se postarala též o vlastní projekční návrhy ocelových schodišt a zábradlí, na které pro změnu rok čekala tribuna. Celkové náklady na výstavbu stadionu poté i s podílem města dosáhly k 53 mil. Kč. Ledečský stadion se tím nijak neprodražil, v té době se zimní stadiony stavěly za dvojnásobek! Pravdivá historie výstavby zimního stadionu se dá za 10 let ještě snadno dohledat, zvláště když je popsána na stránkách TS Ledeč nad Sázavou a HC Ledeč, což zřejmě uniklo nejen novinářům, ale i protagonistům z doby temna. 

Oficiální stránky Města z té doby přístupné nejsou!      (foto Deník)

Rekonstrukce smuteční obřadní síně - v polovině prosince 2005 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce smuteční obřadní síně, kterou prováděly pro Technické služby ledečské firmy TOST a ELKOMPLEX+. Opravena byla celá venkovní terasa se vstupním schodištěm, místnosti pod terasou včetně elektroinstalace a pořízení nového chladícího boxu. Prostor vlastní obřadní síně byl rozšířen odstraněním prosklené stěny o původní chodbu a byl nově vybílen. Akce byla dotována příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 1,8 mil. Kč a celkové náklady byly 2,4 mil. Kč.

Sestaveno z Informačního servisu Ledečských novin 2005, který se bohužel svých 10. narozenin nikdy nedočkal. Přestal být totiž vydáván počátkem doby temna. Kdo by se s tím psal, že?       -sv-

 

—————

Zpět