Slouží nám už 10 let

15.01.2015 19:35

  Na přelomu let 2004 a 2005, tj. před deseti lety,  vznikla v Ledči nad Sázavou  řada dnes už samozřejmých  staveb a akcí, které by měly právo oslavit nyní své 10. narozeniny. Připomeňme si je i na dobových fotografiích:

 

Zimní stadion - předání staveniště 10.5.2004, kolaudace stavby 31.12.2004, zahájení provozu 22.1.2005, Investor:  Město Ledeč n.S., Investiční náklady  53 mil. Kč   při státní  dotaci  37 mil. Kč, dodavatel: ATOS, s.r.o. Ledeč n.S.

Ledečský most - zahájení  stavby  12.7.2004,  obnovení provozu 22.12.2004, kolaudace 6/2005, Investor: Kraj Vysočina, investiční náklady 37 mil. Kč (SFDI), dodavatel: D.I.S, a.s. Brno.

Mostek Ke Křížům - zahájení stavby  11/2004,  zahájení provozu 12/2004, kolaudace 4/2005, Investor: Město Ledeč n.S., Investiční náklady 2 mil. Kč (krajská dotace na povodně),  dodavatel: EVOS-HYDRO Ledeč n.S.

Husovo náměstí - zahájení stavby 20.10.2003,  ukončení  stavby 30.4.2004, Investor: Kraj +  Město, Investiční náklady 5 + 5,2 mil. Kč, různí dodavatelé provedli kompletní rekonstrukci  inženýrských sítí,  tj. kanalizace, vodovodu, elektrorozvodů, veřejného osvětlení, zbudovali nová podloží a zadláždili  silniční komunikace, chodníky a parkoviště.

Náměstí Svobody - zahájení  stavby  listopad  2004,  kolaudace 6/2005, Investor:  Kraj + Město, Investiční náklady část z 37 mil. Kč za most,  dodavatel: D.I.S, a.s. (EVOS-HYDRO), rozsah stejný jako v předešlém odstavci.

Rekultivace skládky Rašovec - zahájení stavby 2002,  ukončení stavby srpen 2005, Investor: Město Ledeč n.S., Investiční náklady  24 mil. Kč  při státní dotaci 60 %, dodavatel: TS, s.r.o. Ledeč n.S.

Metropolitní síť LeNet - realizace akce léto 2006,  náklady 4 mil. Kč, dotace z SROP 3,4 mil. Kč, dodavatelé AUTOCONT a PVT 

Ledečský web - stránky  www.ledecns.cz  spatřily světlo  světa (vlastně monitorů)  dne  3.10.2004,   jejich  autory  byli dva chytří Ledečáci Vidu Ganaratna a Ing. Pavel Nácovský. Pořizovací náklady cca 15  tisíc  Kč.  Unikátní systém několika  vzájemně provázaných sdružených webů,  zřetelná otevřenost  a vysoká návštěvnost byly bohužel značně necitlivě narušeny počátkem roku 2011 za 18 tisíc Kč, nicméně web na své původní doméně slouží taky již 10 let.

  Za rok oslaví  10.  narozeniny  sportovní hala,  lávka u sokolovny, rekonstrukce  smuteční  obřadní síně,  obrvaňská spojka  a sanace skalních masivů.

Co je to však proti jedné zpackané cyklostezce ?!          -sv-


 

—————

Zpět