Rekonstrukce v polovině

23.07.2018 00:23

Již tři měsíce od 10.4.2018 trvá uzavírka krajské komunikace II/150 mezi posázavskými městy Ledeč a Světlá. A tři měsíce ještě trvat bude! Kraj Vysočina se totiž zjara odvážně pustil do generální rekonstrukce serpentinové a kopcovité silnice v lesním úseku Pavlíkov - Leštinka a vybraný dodavatel M-SILNICE, a.s. Pardubice se ho snaží nákladem 65 mil. Kč vč. DPH napřímit. Ke zprovoznění stavby má dojít dle SoD v termínu 31.10.2018 a pro úplné dokončení stavby je dohodnut termín 30.4.2019. Ledečáci tak do Světlé kvůli uzavřenému více jak kilometrovému úseku musí jezdit po dlouhé objíždce přes Štěpánov, anebo si ji zkracují lesem na Benetice či Leštinku a Světeláci jsou na tom nemlich stejně.

Protože regionální média o této snad největší investiční akci na Ledečsku mlčí, požádal jsem "světelačku" Štěpánku, aby nám pořídila cestou z práce fotografii a my tak měli alespoň možnost nahlédnout, jak práce v polovině rekonstrukce pokročily. No, ze strany od Pavlíkova moc ne, co říkáte? -sv-

Foto: Štěpánka a iPhone

—————

Zpět