Rekonstrukce Na Rámech

10.05.2018 00:10
Jak jsme napsali v reportáži z březnového zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou zde, měla by v červnu započít rekonstrukce komunikace v ulici Na Rámech, kde mají být do konce července vybudovány nové chodníky ze zámkové dlažby, nové uliční vpusti, nová asfaltová vozovka, to vše na novém zhutněném podloží se zárukou 60 měsíců. Rekonstrukci má zajišťovat firma UNIMONT J.C.K. s.ro. Hradec.
 
Nabízí se otázka, o který že UNIMONT se vlastně jedná. Od 19.02.2018 totiž existuje i UNIMONT Plus, s.r.o. se sídlem v Hradci, což je dle zápisu v obchodním rejstříku Jeřábkovic firma.  Smlouvu však ZM schválilo s firmou UNIMONT J.C.K. s.r.o., což je dle obchodního rejstříku firma Cihláře a Jeřábka. Šušká se po Ledči i o stěhování firmy do Pivovarského údolí. Budeme si muset asi počkat, jak se to vyvrbí, jsou to zřejmě moc čerstvé informace anebo dokonce spekulace.
 
Na oficiálních webových stránkách města Ledeč nad Sázavou byla 18.4.2018 o rekonstrukci Na Rámech zveřejněna tato informace:
Vzhledem ke stavu komunikace a chodníků v ul. Na Rámech bylo rozhodnuto o jejich opravě a Zastupitelstvo města schválilo zařazení příslušných finančních prostředků na tuto opravu do rozpočtu Města pro rok 2018. Na základě zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací, byl vybrán zhotovitel, který podal nabídku ekonomicky nejvýhodnější, a to hradecká společnost UNIMONT J. C. K. s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 4 056 880, 79 Kč bez DPH. 
V rámci oprav bude provedeno rozebrání dlažby chodníků, odstranění podloží chodníků, odstranění betonových a kamenných obrub, odstranění krytu z betonu a živice na komunikaci, odstranění podloží, zřízení uličních vpustí včetně napojení, násyp nového podloží včetně hutnění, osazení obrubníků kamenných a betonových, položení asfaltového betonu, postřik živičný spojovací, položení asfaltového betonu, obrusná vrstva, položení zámkové dlažby na chodníky. Práce budou zahájeny v měsíci červnu a dokončeny do 31. 7. 2018. Věříme, že oprava další komunikace a chodníků ve městě přispěje jednak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a také ke spokojenosti obyvatel řešené lokality.
Zdroj: www.ledecns.cz  a jedna paní povídala :-) -sv-

—————

Zpět