Březnové zastupitelstvo

19.03.2018 18:33

V pondělí 19.3.2018 se ledečtí zastupitelé a zastupitelky sešli ke svému třetímu letošnímu zasedání. S úderem 16. hodiny však mělo zasunuto (v hlasovacím a prezenčním zařízení) pouze 8 zastupitelů. V 16:04 jich bylo prezentováno již 14, chyběl pouze Píbil, jehož neúčast po zahájení jednání starosta Tůma řádně omluvil.

Na programu bylo tentokráte 17 bodů, bod 12 starosta navrhl stáhnout z programu. 

Nejdůležitějšími body byly:

bod 7 - rozpočtové změny

bod 8 - žádosti o příspěvky

bod 9 - schválení Rámcových smluv s TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

bod 13 - smlouva na rekonstrukci křižovatky Průsečná

bod 14 - smlouva na rekonstrukci komunikace Na Rámech

bod 15c - dohoda o ukončení koncesní smlouvy na parkovací automaty

ad bod 7) Rozpočtové změny řešily zařazení částky 2,5 mil. Kč (dotace z Kraje Vysočina a z MPSV na soc. služby DPS) do příjmů a povýšení rozpočtovaných výdajů na investiční akce z bodů 13) a 14)

ad bod 8) Žádosti o příspěvky podala společnost Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. a Římskokatolická farnost. Hrad požaduje 80 tisíc Kč na pořádání Staročeské pouti v termínu 29. - 30. června a 10 tisíc Kč na Výstavu a ochutnávku vín 5. května 2018. Římskokatolická farnost žádala o 250 tisíc korun na opravu části střechy kostela sv. Petra a Pavla a vitrážových oken tamtéž. Obě žádosti ZM schválilo.

ad bod 9) Rámcové smlouvy na úklid a údržbu veřejných prostranství se staly předmětem rozsáhlé diskuse. Týkaly se totiž městské firmy TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., která se stará o svoz odpadů, sekání trávy, údržbu zeleně, zimní a letní údržbu komunikací, veřejné osvětlení, zimní stadion, údržbu hřbitovů a dopravního značení. Rámcové smlouvy jsme zavedli někdy po roce 2006 dle zákona 137/2006 Sb., aby město tyto služby nemuselo soutěžit. Zda to platí i v roce 2018, pochybuji. Zákon č. 137/2006 Sb. byl zrušen v roce 2016 !!!

V současném znění zákona o veřejných zakázkách 134/2016 Sb. jsem nalezl pouze termín Rámcové dohody, což není to samé, ale třeba jsem něco přehlédl. Nicméně musím připomenout, že město si pořídilo svoji firmu Technické služby k tomu, aby mu tyto služby zajišťovala, aby práce i výdělky z nich zůstávaly doma, aby měli Ledečáci práci a radnice se na ně mohla kdykoli (hlavně při haváriích, povodních, kalamitách) spolehnout. Tak tomu očividně dnes není! Ku škodě obou stran. 

ad bod 13)  Smlouva na rekonstrukci křižovatky Průsečná s firmou STRABAG, a.s. uzavírají společně KSÚS Kraje Vysočina, VaK, a.s. H.Brod a Město Ledeč n.S. v celkové výši 15.122.357,76 Kč vč. DPH. Na Město připadá částka 8.126.500,- Kč. Jedná se o křižovatku u autobusového nádraží na krajské a místní komunikaci. Město financuje nové chodníky, parčík, lavičky, veřejné osvětlení, komunikaci do Hrnčířů. Termín: duben - říjen 2018.

ad bod 14) Smlouva na rekonstrukci komunikace na Rámech s firmou UNIMONT J.C.K. s.r.o. Hradec, která za 4.908.825,76 Kč vč. DPH se zavázala vybudovat nové chodníky ze zámkové dlažby, nové uliční vpusti, novou asfaltovou vozovku, to vše na novém zhutněném podloží v termínu 1.6.2018 - 31.7.2018 se zárukou 60 měsíců.

ad bod 15c) Dohoda o ukončení koncesní smlouvy na parkovací automaty - Pražská firma City Parking Group, která po tři roky (2015 - 2017) provozovala parkovací automaty na Husově náměstí s 50% ziskem z vybraného parkovného, nabídla Městu Ledeč n.S. dohodu o ukončení koncesní smlouvy a odprodej 5 ks stávajících parkovacích automatů + 3 ks další do rezervy za 23 tisíc Kč/ks. Roční výnos z parkovného přitom činí 450 - 500 tisíc Kč. Zastupitelé dohodu o ukončení koncese a kupní smlouvu na automaty automaticky schválili. Nutno podotknout, že původní koncesní smlouva byla uzavřena 17.12.2013 na dobu 5 let od uvedení DTZ do provozu s účinností od 1.2.2014. Provoz DTZ byl zřejmě zahájen až 1.1.2015. Firma se v koncesní smlouvě zavázala zajistit technickou funkčnost DTZ včetně oprav do 48 hodin od nahlášení poruchy.  

Vyhledal jsem si na ledečském webu v Podkladových materiálech ZM z 22.12.2014 původní Koncesní smlouvu S 164/2013 a v Příloze A k této koncesní smlouvě objevil tuto Specifikaci DTZ: 5 kusů použitých plně funkčních parkovacích automatů Stelio. Aha! Tak proto!

V on-line přenosu zasedání ZM sledovalo na začátku 5 a na konci 19 diváků včetně -sv-

—————

Zpět