Parkovací automaty

28.09.2014 18:05

Minulá ZM přenechávala řešení parkování na Husově náměstí v režii Technických služeb. Ty sice při výběru poplatku nebyly dvakrát důsledné, ale skromný výtěžek z občas vybrané desetikoruny nikoho nezabil a hlavně zůstával doma.

 

Současné ZM režírované vládnoucí koalicí prosadilo zavedení placeného parkování a instalaci parkovacích automatů. Dne 25.11.2013 „schválilo koncesní smlouvu na instalaci a provoz dopravně technického zařízení (DTZ)“ s pražskou firmou City Parking Group s.r.o. na dobu 5 let. Po tu dobu ji smlouva zajišťuje 60% veškerých příjmů vybraných z DTZ. Vládnoucí koalice v ZM odmítla dne 5.5.2014 návrh ing. Tůmy z SNK na prověření výhodnosti této smlouvy a přenechává řešení celého problému na příští ZM.

 

ZM dne 25.11.2013  „uložilo starostovi města předložit nejpozději k 31. 1. 2014 koncepci zajištění vymahatelnosti poplatků z provozu DTZ“.

Mgr. Vaněk si termín splnění uloženého úkolu svévolně protáhl o pět měsíců (zřejmě byl zaměstnán psaním trestních oznámení a oranžových pamfletů) a až dne 23.6.2014 zastupitelstvu sdělil: „Jako reálné pro naše město se jeví zřízení městské policie v počtu dvou strážníků s počátečními náklady cca 100 000,-/strážník.“ Opomněl přitom uvést náklady na platy těchto dvou strážníků v rozsahu cca 800 000,- Kč/rok! Na to by si prý měli vydělat z výběru pokut za porušování městských vyhlášek.

-sv-

                                  

—————

Zpět