Potřeba restaurace

13.09.2018 00:13

Když jsem včera po ránu na Husově náměstí v Perle Posázaví vyšel z ordinace obvodní doktorky Olgy s několika elektronickými recepty v torně, obhlížel jsem chvíli práci restaurátorů na pomníku Mistra Jana Husa a přitom zahlédl ve výloze pojišťovny svoji zuboženou postavu. Řekl jsem si:

"Nejen Mistr Jan, ale i ty, Stanislave, by si potřeboval pořádnou restauraci!"

Jenže žádná taková již v centru maloměsta neexistuje. Central pryč, Starwin pryč. Moje lepší JÁ mi však oponovalo. 

"Ty hned myslíš na hospodu. Ale podívej se pořádně na sebe. Vlasy pryč, mládí pryč. Co kdyby ses pozeptal těch restaurátorů, co se snaží vydrbat a oprášit Mistra Jana, jestli by tě nodokázali taky trochu znovicírovat?"

Přistoupil jsem tedy k mistrům restaurátorským a z pod lešení je oslovil:

"Hej mistři, Vy bystří a věhlasní restaurátoři. Šlo by něco udělat taky s mým zevnějškem?"

Mistři odložili špachtličky a štětečky, napili se vápenného mléka a vynesli nade mnou svůj ortel:

"Ve Vašem případě, pane, se jedná o monumentální pomník, který je tvořen nadživotní figurou s ochablýma rukama podél mohutného válcovitého trupu, osazeného na nestabilním dvoudílném ixovitém základě, který je dílem otce Bohumila z roku 1953. Sokl i trup pokrývá rozsáhlá síť prasklin. Z prasklin “vytékají“ tukové výkvěty, které jsou projevem špatné životosprávy. Povrch postavy je z části degradovaný, s úbytkem původní svalové hmoty a modelace. Na povrchu se dále ukládají prachové depozity a tvoří se tukové krusty. Hlava je napadena biologickým nárůstem, tedy řasami, mechy a lišejníky. Pod lebeční kostí se ukrývá IQ foxteriéra. Uprostřed zad je nehezká, již zhojená, jizva, zřejmě po křiváku. 

V rámci obnovy této zchátralé památky by musely být degradované partie Vašeho povrchu, pane, lokálně prekonsolidovány pomocí zpevňovačů ramen. Následně by došlo k ošetření biocidním prostředkem a hlavně k zeslabení biologického nárůstu spolu s prachovými depozity pomocí regulovatelné tlakové vody a velkých dávek šampónu a sprchového gelu, případně i louhu nebo pomocí vyvíječe páry za pomoci silikonových kartáčků a křovinořezů. K zeslabení tukových polštářů navrhujeme použít lokální abrazivní metody mikropískování od firmy Omylbrus nebo masivní liposukci. Narušený materiál je třeba zpevnit aplikací vhodných konsolidantů a praskliny a jizvy budou vyplněny."

"A co s tím mým padlým hrdinou pod převislým pomníkem, co sebou vláčím?" ptám se.

"Odhalené prvky hanbatých armatur budou očištěny a antikorozně ošetřeny. Chybějící části modelace budou doplněny tmely, případně vyztuženy novou armaturou. Víc slíbit nemůžeme. Testosteron je příliš drahý. I tak by celkové náklady měly činit bajvoko 233.818,79 Kč vč. DPH, ale na realizaci restaurace Vaší schránky by mohla poskytnout dotaci i Vaše paní. Pokud tedy se již nepoohlédla po novějším a výkonnějším modelu nebo robertku."

"To poohlédla," přikývl jsem zklamaně.

"Tak to je nám líto. Snad jediné, co je ještě na Vaší konstituci cenného, je upřímná duše. Ale jak vidím, je taky pěkně záplatovaná. Kolik jste měl kolik?"

Žádnou," odpovídám hrdě a popravdě.

"A infarktů?" 

"Zatím pouze jeden, ale prý rozsáhlý," doplňuji svoji diagnózu. 

"A lásek?" mrknul na mě šibalsky jeho starší kolega.

"No těch bylo víc, dvě skončily manželstvím a ty pak rozvodem," kápl jsem božskou.

"Jo, takový je život! To se pak podepíše i na duši. Ale duše, ty my, pane, stejně neumíme. Duše, ta je podle nás nerestauro...ne-re-stau-ro-va-tel-ná, protože je neuchopi....ne-u-cho-pi-tel-ná. A paničky o ni zrovna ani moc dneska už nestojí, když nestojí. :-)" vyslabikovali a uzavřeli svoje resumé oba mistři.

No nic. Vyhledal jsem v torně štos čerstvých receptů a kreditní kartu a zavítal přes vysoké obrubníky do lékárny U zlatého hada pro těch svých sedm prášků proti smrti a pak se šel do vedlejších uliček na druhém břehu Sázavy podívat po nějaké té sice obyčejné, ale skutečné kamenné restauraci, abych si tam zchladil žáhu a zpříjemnil čekání na autobus do stanice nebe, který tady na zataraseném náměstí U Husa stejně nestaví. Tady totiž není nikdo, kdo by tam měl taky namířeno. :-) -sv-

Zdroj inspirace: Výloha pojišťovny a pasáž v článku Hus se dočkal restaurace od nějakého -OdMI-

—————

Zpět