Hus se dočkal restaurace

12.09.2018 00:12

Socha Mistra Jana Husa, po kterém je pojmenováno i centrální ledečské náměstí, se 12 let po prohlášení sochy kulturní památkou konečně dočkala své restaurace. Tím není myšlena hospoda, ale obnova. I když restaurace U Husa by po zavření Centrálu a Starwinu byla na náměstí taky potřeba. To je ale jiná písnička. 

 

Na oficiálních stránkách města Ledeč nad Sázavou byla ve čtvrtek 6.9.2018 zveřejněna tato informace:

 

V měsíci červenci byly zahájeny práce na restaurování a obnově pomníku Mistra Jana Husa na Husově náměstí. Jedná se o monumentální pomník, který je tvořen nadživotní figurou Mistra Jana Husa se vztaženýma rukama na mohutném hranolovém soklu, osazeném na třikrát odstupňovaném základě, který je dílem Rudolfa Kabeše z roku 1926. Sokl i sochu pokrývá rozsáhlá síť prasklin. Z prasklin “vytékají“ cementové výkvěty, které jsou projevem nedostatečného vytvrzení cementové maltoviny. Povrch plastiky je z části degradovaný, s úbytkem původní modelace. Na povrchu se dále ukládají prachové depozity a tvoří se sádrovcové krusty. Socha je napadena biologickým nárůstem, tedy řasami, mechy a lišejníky. V rámci obnovy této kulturní památky budou degradované partie povrchu sochy lokálně prekonsolidovány pomocí zpevňovačů kamene. Následně dojde k ošetření biocidním prostředkem. Bude provedeno zeslabení biologického nárůstu spolu s prachovými depozity pomocí regulovatelné tlakové vody, případně pomocí vyvíječe páry za pomoci silikonových kartáčků. Dojde k zeslabení sádrovocových krust pomocí lokální abrazivní metody mikropískování. Narušený materiál bude zpevněn aplikací vhodných konsolidantů a praskliny budou vyplněny. Odhalené prvky kovových armatur budou očištěny a antikorozně ošetřeny. Chybějící části modelace budou doplněny tmely. Práce provádí BcA. Daniel Chadim, BcA. a MgA. Zdeněk Kovářík, stejně jako při restaurování Mariánského sloupu v druhé části náměstí, které bylo dokončeno v loňském roce. Celkové náklady by měly činit 233 818,- Kč vč. DPH a na realizaci obnovy této památky byla Městu poskytnuta dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 116 909,- Kč. - OdMI-

O této kulturní památce jsme informovali již před dvěma roky na webu LBC v článku Hus slaví 90-tiny a před rokem ve fejetonu Kdo to tam stojí?

To vypadá, jak když Mistr Jan vstává ještě ze žhnoucího  popela a říká:

Milujte se wespolek, prawdy každému přejte. Prawda wítězí!

Mám jen obavy, až po volbách zmizí lešení, aby se Mistr neobjevil v kraťasech! :-)

Přečetl za vás a Husa v ohrádce vyfotil -sv-  

—————

Zpět