Oprava mostu přes Želivku

05.09.2017 09:58
Trochu mimo pozornost médií a bez nutnosti uzavírky provozu probíhá letos již od počátku března oprava mostu přes Želivku na komunikaci II/150. V rámci stavby „II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev. č. 150-012, II. etapa" je zde po dobu provádění stavebních prací zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Práce provádí brněnská firma FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a přechodné úpravy dopravního provozu jsou povoleny až do 30.11.2017 do 18:00 hodin. 
Informaci jsme po delším pátrání nalezli na Portále krizového řízení Středočeského kraje zde a v dokumentu č.j. ODSH 4729/17 LuE Městského úřadu Vlašim, odbor dopravy. 
 
Jak jsme vás již informovali loni zde, II. etapa by se měla týkat: 
sanace vnějšího a vnitřního povrchu nosné konstrukce a pilířů za účelem prodloužení životnosti mostu. Cílem stavby není statické zesílení mostu. Práce na vnějším povrchu komory a na pilířích budou probíhat nad vodní nádrží Švihov - zásobárnou pitné vody. Zhotovitel si zajistí přístup pod nosnou konstrukci (podvěšené lávky) a zajistí, že bude zabráněno spadu materiálu do nádrže (vč. materiálu z tryskání n.k.). Spodní partie pilířů budou přístupné pouze z vodní hladiny. Zhotovitel si přístup z vodní hladiny zajistí vlastními silami. Prováděním prací na II. etapě nesmí dojít k poškození již opravených částí mostu. Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací. 
-sv-

—————

Zpět