Rekonstrukce mostu přes Želivku

07.03.2016 12:41

Most ev. č. 150-012 přes vodní nádrž Švihov (Želivku) u Brzotic, čeká již několik let na svoji rekonstrukci. Stavební stav mostu je klasifikován na sedmibodové stupnici: spodní stavba V – špatný, nosná konstrukce VI – velmi špatný.  V polovině loňského roku se objevily v HB Deníku, Benešovském deníkuMF Dnes a znovu pak koncem roku v MF Dnes informace o uvažované rekonstrukci tohoto mostu. Krajské správa a údržba silnic Středočeského kraje v té době již pořádala výběrové řízení na dodavatele akce. Rekonstrukci předtím rozdělila na dvě etapy.

I. etapa bude spočívat v opravě příslušenství mostu a opěr. Nosná konstrukce bude sanována v minimálním rozsahu kolem opěr a vložených kloubů. Bude provedena výměna příslušenství mostu, ložisek, oprava opěr, vozovky na předmostích. Nosná konstrukce bude sanována na horním povrchu pod vozovkou a v místech kolem opěr a kloubů v polích. Součástí stavby je vybudování nového systému odvodnění včetně odlučovače ropných látek, vynucené přeložky kabelu O2 a oprava navazující komunikace v nejnutnějším rozsahu. Součástí stavby jsou i terénní úpravy kolem opěr.

Dodavatelem I. etapy bude Společnost Brzotice - SDS Exmost - Firesta, která se smluvně zavázala provést práce během 5-ti měsíců od předání staveniště za cenu 60.135.790,- Kč vč. DPH.  (viz profil zadavatele)

Termín zahájení prací ověřuji u Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a žádám je i o informaci o objízdných trasách, které jsou v podstatě možné jen dvě, na jednom nebo druhém konci přehrady. To bude tedy pěkná zajížďka! To, když mě povezou do Želiva, tak cestou vystřízlivím! :-)

9.3.2016 v 9:59 jsem obdržel z KSÚS tento e-mail:

V současnosti se stále projednává termín zahájení akce, přičemž předběžně počítáme se zahájením prací v květnu. Veškerá dokumentace na profilu zadavatele je platná.

Objízdnou trasu Vám zasílám v příloze, předběžně byla dohodnuta objízdná trasa po dálnici, proto ony přeškrtnuté objížďky přes Nesměřice atd. Pokud byste měl jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontakovat. 

Technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP u I. etapy bude vykonávat firma PRAGOPROJEKT, a.s. za 963.402,- Kč vč. DPH.

II. etapa se bude týkat sanace vnějšího a vnitřního povrchu nosné konstrukce a pilířů za účelem prodloužení životnosti mostu. Cílem stavby není statické zesílení mostu. Práce na vnějším povrchu komory a na pilířích budou probíhat nad vodní nádrží Švihov - zásobárnou pitné vody. Zhotovitel si zajistí přístup pod nosnou konstrukci (podvěšené lávky) a zajistí, že bude zabráněno spadu materiálu do nádrže (vč. materiálu z tryskání n.k.). Spodní partie pilířů budou přístupné pouze z vodní hladiny. Zhotovitel si přístup z vodní hladiny zajistí vlastními silami. Prováděním prací na II. etapě nesmí dojít k poškození již opravených částí mostu. Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací. 

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele II. etapy veřejné zakázky, kde předpokládaná cena činí 40.000.000,- Kč.  (viz zveřejnění) -sv-

Foto viz odkaz

—————

Zpět