Nic není vidět

22.07.2017 00:22
  • 5. května schválila Rada města dodavatele stavebních prací na akci „Výměna střešní krytiny, sportovní centrum Ledeč nad Sázavou – ledová plocha"
  • 15. května byla na ZM schválena smlouva s dodavatelem této akce
  • 17. května byla smlouva o dílo s Obchodní a realitní kanceláří 1. Českomoravská Pelhřimov, s.r.o. podepsána
  • 22. května byly práce na opravě střechy zimního stadionu zahájeny
  • 16. června o tom všem výše uvedeném informoval ledečský web
  • 16. června na ledečském webu přislíbilo OdMI informovat o dalším postupu prací
  • 19. června na ZM zazněla informace o dohadech s dodavatelem o tloušce plechů
  • 20. června měl proběhnout kontrolní den akce. To je poslední známá informace.
Dva měsíce od schválení smlouvy již uplynuly, příznivé počasí pro sundání střešní krytiny je možná za námi, zahájení hokejové sezóny před námi, předpovědi počasí nevěstí nic dobrého a zimní stadion stále zakrývá krytina původní. Jinak je ticho po pěšině, na střeše ZS není nic vidět (alespoň 20.7. nebylo) a do smluvně dohodnutého termínu ukončení akce scházejí již jen 4 týdny! 
To rozum nebere!? -sv-  

—————

Zpět