Názory „zhrzených" občanů

11.05.2016 20:26

Převzato z Facebooku

Odpověď na článek Honzy D. na FB stránce Zelená pro Ledeč

Nemyslím si, že jsem zhrzený občan, za kterého mě označil člen zelených Honza D. Hned na začátku článku sám píše, že to byl nelegální odpad navezený na nelegální skládku. A jestli jsem nabonzoval tuto činnost, která porušovala zákony, vyhlášky, zákonná nařízení, byla to má povinnost.

Vy všichni, co jdete do politiky, budete muset dodržovat zákony a za nedodržování ponesete následky, pane Honzo D.  Ano, padni, komu padni. Vy jste byl členem zastupitelstva také, musel jste to také vědět, že tito pánové porušují činnost na již uzavřené skládce Rašovec. Co jste pro to v té době jako zelený udělal? Asi nic, odsouhlasil jste to. My, dle Vás zhrzení, to za Vás máme napravovat? Již ale s následky pro město! Vy jste tomu měl zabránit při navezení první korby náklaďáku na Rašovec.

Ano, Vy mne okrádáte o můj čas, o peníze z mých daní, které řádně platím, aby Vám stát politikům vyplácel příspěvky za to, že chcete pro nás občany poctivě pracovat.

Že zatěžuji dle Vás státní úřady touto činností, je opět dle Vás,  Honzo D., špatné. Já si to nemyslím. Kdybychom tupě koukali na Vás politiky, co vymyslíte za podrazy a myslíte si, že Vám to projde, tak jsem pro tuto demokracii v listopadu 25.11.1989 nestál na kašně v Ledči nad Sázavou, ještě když to komunisté měli dost pevně v rukou. Bylo mne více vyhrožováno, než nějakým zhrzeným Vaňkem a Doležalem, a teď vlastně i Vámi.

Být Vámi, odstoupím ze své funkce, když neumíte rozeznat, co se má a musí nebo co je jen pro Vás výhodné.   Karel Kuchtiak

-----------------------------------------------------------------------------------------------

V diskusi na webu LBC se k tomuto článku vyjádřil "neřeknu"  11.5.2016 následovně:

Ještě k příspěvku na FB stránce Zelená pro Ledeč bych chtěl dodat, že ten, kdo kryje nebo neupozorní na trestný čin, se stává jeho spolupachatelem. To jenom pro úplnost.
Já bych se bál používat takto silná slova "hlásit, udávat (čili bonzovat)". Začíná být tradicí na MÚ všechno bagatelizovat, nevěřit a myslet si, že všechno pomine. Ano jednou snad, ale ne dnes, dnes se musí opět řešit, co se nepovedlo minulému vedení. Bohužel řada z vás, byla i tehdy na radnici, o to mě víc překvapuje, že jste se nepoučili. Nutně to muselo takto skončit.
Karlovi Kuchtiakovi za odvahu veřejně a otevřeně vystoupit děkuji. Za odvahu dnešní i za tu v listopadu 1989. Byl jsem tam u kašny též. Pokud budeme zticha a netečně budeme přihlížet tomu, co se děje dnes, přijdou ke kašně brzy naše děti a Krakeny umlčí. -sv-
----------------------------------------------------------------------------------------------
A další názor z hlavy "neřeknu":

Je celkem zábavné sledovat, jak se jeden snaží o nápravu nepovedené věci, neřkuli posrané. A jak jiní, i přes tíhu důkazů, celému problému nevěří. Přestaňte urážet a jednejte konstruktivně. Ptejte se co, kde, jak a proč?

Tento případ nemá pravdu někde na půl cesty.

Ta pravda se skrývá na MÚ. Zajděte tam, nebo napište, máte právo být informováni o stavu věci. Pak možná začnete věřit, že se zde (na tomto webu - poznámka redakce) podávají pouze ověřené a podložené informace. Ne ty, které jsou upravené pro zakrytí trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. 

Zde bylo nakládáno s cizím majetkem, kdy jeden subjekt nechal navozit suť subjektu druhému na jeho pozemek a tím způsobil škodu značného rozsahu. 

Objednavatel AMK Ledeč n/S nechal navozit suť na pozemky Města.

Je to stejné, jako kdyby vám někdo navozil něco na váš pozemek bez souhlasu a způsobil vám škodu. Zde by se jednalo o škodu jednotlivce, ale v případě města se jedná o škodu, která vznikla nám všem. 

Ještě máte chuť, bránit ty, kteří škodí nám všem, a urážet ty, co upozorňují na tuto problematiku? A chtějí sjednat nápravu, potrestat viníky a vrátit městu, co jeho jest?

Kolik stála cyklostezka? Kdo to vymyslel? Byl to stejný problém, jako je tento a dokonce za to mohou stejní pánové. Ptejte se, rád vám vše uvedu na pravou míru a navedu vás správným směrem.

Nenechte si nic vnucovat a než někoho urazíte, zjistěte si, prosím, jestli nemá náhodou pravdu. Ptejte se co, kde, jak a proč?

Texty od "neřeknu" opravdu nepsal -sv-. S IQ foxteriéra by to ani nesvedl :-) A pak, jeho články vždy obsahují podpis plným jménem nebo redakční zkratkou -sv-   Už 26 let!

—————

Zpět