Ministři z regionu

19.07.2018 00:19

Už týden máme vládu s důvěrou poslanecké sněmovny. A už dva ministři původně nominované vlády rezignovali a třetí nebyl jmenován!? Další minulí jsou stíhaní nebo podezřelí. Nemusím jmenovat, najděte si jejich jména sami. Já jsem si dlouho myslel, že ministr obrany je vystudovaným odborníkem na válku, ministryně práce a sociálních věcí má za sebou studium nějaké fakulty sociálních věd, ministryně spravedlnosti zase na právech atd. Politika, že u nich je až ta druhořadá věc. Není tomu tak. 

Jak by řekl Trump:   Politika First!   A -sv- dodává: Politika je výtah nahoru.

Abych někoho, koho neznám, neurazil, zaměřil jsem se jen na muže z našeho regionu, kteří by to měli unést a se kterými jsem se osobně setkal, ať už jako s politiky nebo později ministry. Mají mnohé společného, stranickou příslušnost, někteří i stranickou minulost, stranický růst a bohužel taky ministerskou neodbornost. Seřadil jsem si je chronologicky tak, jak jsem se s nimi potkal.

 2 ROKY  Ing. Jaroslav Tvrdík  - ministr obrany za ČSSD z let 2001 - 2003, během studií na Vysoké vojenské škole ve Vyškově byl členem KSČ, na post ministra měl asi jako jediný z mé pětice vzdělání (obor ekonomika armády). Byl později ředitelem ČSA (prezidentem areolinií), volebním manažérem ČSSD, od roku 2007 podnikatelem. Dětství trávil v Havlíčkově Brodě, ve Bělé a Tasicích. Setkal jsem se s ním v únoru 2002 při jeho návštěvě v Kovofiniši.

 3 ROKY  Ing. Milan Urban - ministr průmyslu a obchodu za ČSSD v letech 2003 - 2006 - pochází z Čáslavi, kde dodnes působí jako předseda FC Zenit Čáslav. Vystudoval Hutnickou fakultu v Ostravě, v letech 1985 - 1989 byl členem KSČ. Zde již odbornost pokulhává a stranický růst vyřešily volby 1998, kdy se stal z ničeho nic poslancem PS PČR (až do roku 2017). S ministrem Urbanem jsem se setkal několikrát v roce 2006, při jeho návštěvách v Ledči n.S. Například 14.6.2006 při Utkání hvězd na fotbalovém stadionu.

 6 MĚSÍCŮ  Ing. Petr Zgarba - ministr zemědělství za ČSSD v roce 2005, vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, poslanec PS PČR 2002 - 2010. Ministrem byl půl roku, v listopadu 2005 rezignoval po skandálu s nestandardním prodejem státních pozemků. S Petrem Zgarbou, žijícím v Petrkově, jsem se setkával po celou dobu svého působení na radnici v letech 2004 - 2010. I u něho jeho politickou kariéru odstartovaly parlamentní volby v roce 2002, kdy byl pro mě jako neznámý člen ČSSD zvolen do PS PČR. Zasloužil se v Ledči o zimní stadion. A nejen o něj, taky o most, smuteční obřadní síň, lávku, rekonstrukci Haškovky a Nádražní.

 8 MĚSÍCŮ  Ing. Jiří Havlíček, MBA  - ministr průmyslu a obchodu za ČSSD v roce 2017, vystudoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze, od roku 1998 je členem ČSSD a tajemníkem OVV ČSSD v K. Hoře, od roku 2006 zastupitel města Čáslav za ČSSD, v letech 2010 - 2014 místostarosta Čáslavi za ČSSD, od roku 2014 náměstek MPO za ČSSD. Zde je již stranický růst a postup patrný a významný. Ministrem MPO byl osm měsíců a svoje působení zakončil podpisem referenda o lithiu. S Jiřím Havlíčkem jsem se setkal v roce 2006 na radnici v Ledči, kde doprovázel jako ředitel kabinetu ministra Urbana, a pak taky na čáslavské radnici v roce 2013. Jiří Havlíček má v životopisu uvedeno jako jediný ministr ČR místo narození Ledeč nad Sázavou.

 21 DNÍ  Mgr. et Bc. Petr Krčál - ministr práce a sociálních věcí za ČSSD v roce 2018 (3 týdny), vystudoval dálkově sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně a andragogiku na UJAK v Praze. Těsně před listopadem 1989 byl členem KSČ. Od roku 1996 je členem ČSSD a od roku 2013 krajským předsedou ČSSD na Vysočině. V letech 2002 - 2010 byl zastupitelem v Polničce, v letech 2008 - 2016 krajským zastupitelem za ČSSD a radním Kraje Vysočina. Na tuto funkci rezignoval před volbami 2016, kdy se stal politickým náměstkem za ČSSD na MPSV a poté politickým náměstkem u ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. S Petrem Krčálem (ještě bez titulů) jsem se setkal asi v roce 2004 po bleskové povodni v Ledči jako s tajemníkem náměstka ministra obrany a pak o pár let později ve stacionáři Petrklíč, kam zavítal před krajskými volbami s další kandidátkou ČSSD Mojžýškovou. Zde opět odbornost pokulhává, zato politický růst a postup je přímo čí_tankový. Petr Krčál se narodil ve Velkém Meziříčí, odkud pochází i Marie Doležalová a se kterou ho spojují média kvůli podobnosti bakalářské práce. Aktuální informace z iDnes čtěte středeční zde a taky páteční zde.

Po své středeční demisi rezignoval Petr Krčál ve čtvrtek i na stranické funkce a zůstal jen řadovým členem ČSSD a ředitelem Domova Jeřabina v Pelhřimově

Zprávu o tom přinesla ve čtvrtek 19.7.2018 v 21:22 ČTK a seznam.cz zde.

S dalším zjištěním se přidala v pátek 20.7.2018 po 14. hodině i ČT24 zde.

Co tím vším chci říci? Chci pouze připomenout slova Františka Ringo Čecha (ČSSD) zde.

"Stranickej život nedovoluje k proniknutí kvality!"

Ta se na ministerské posty dostává jinými cestami - viz níže.

To rozum nebere!? -sv-

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako protipól této pětice ministrů za ČSSD z regionu uvádím ještě dva příklady, že to jde i jinak. Oba také mají nebo měli na Perlu Posázaví vazby:

 2 ROKY  prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. - ministr školství za KDS v letech 1990 - 1992, studoval na gymnáziu v Ledči nad Sázavou, Matfyz na UK v Praze. Zemřel 20. března 2015. To byl podle mého názoru odborník, který neopisoval a nepotřeboval výtah!

 2 ROKY   Mgr. František Bublan  - ministr vnitra za ČSSD v letech 2004 - 2006, pochází z Třebíče, vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích v roce 1976, o rok později 1977 podepsal Chartu, byl mu odebrán státní souhlas k výkonu činnosti duchovního a musel pracovat v dělnických profesích jako řidič. Po roce 1991 působil v bezpečnostní informační službě (FIS a BIS), později též v letech 2001 - 2004 jako ředitel civilní rozvědky ÚZSI. Jako bezpartijní se za ČSSD stal 2x poslancem (2006 a 2010) a také senátorem (2012 - doposud). Františka Bublana jsem poznal při povodních již jako ministra vnitra v letech 2004 - 2006. Navštívil mnohokrát Ledeč nad Sázavou, jak radnici, tak stacionář Petrklíč a Plesy lidí dobré vůle i se svou manželkou Věrou. Jsme přátelé. Naposledy jsem se s ním ale viděl při slavnostním otvírání budovy Háta, o.p.s. v Barborce dne 4.12.2014. Ten taky určitě neopisoval a výtahem pro něho byl "obyčejný" podpis Charty 77, ale až po krušných 14-ti letech. K němu bych přiřadil jiné heslo:  Slušnost First! 

—————

Zpět