Konec cyklostezky v Ledči

07.03.2015 13:40

V pátek 6.3.2015, 11 měsíců po slavnostním otevření cyklostezky, byly v tichosti sejmuty z komunikace do Sluneční zátoky dopravní značky C9a a C9b a dodatkové tabulky E13 s nesmyslným textem o povolenkách a tím cyklostezka v Ledči nad Sázavou přestala být cyklostezkou. Je nyní obyčejnou účelovou komunikací s omezením rychlosti provozu motorových vozidel na 30 km/hod. Motorizovaní majitelé nemovitostí se tak mohou sice jen pomalu, ale již bez obav, dostávat do svých domovů, podnikatelé na své provozovny, rybáři k řece a lesníci do lesa. Tento krásný koutek přírody v okrajové části města se už asi nikdy nebude jmenovat Foglarova cyklostezka, spíše se nabízí název Zpackaná (cyklo)stezka, ale cyklisté a pěší turisté sem budou mít dál vzhledem ke snížení povolené rychlosti motorových vozidel taky poměrně bezpečný přístup. Koaliční pomník za dobou temna tím byl dokončen!  

Město Ledeč nad Sázavou za 7,5 milonů korun ze svého vlastního rozpočtu opravilo další z rozbitých městských komunikací. A s jakou produktivitou! Za 7 dní od platnosti stavebního povolení se prostavělo 7 milionů korun. Každý den jeden. Podívejte se na video zde, které je datováno 24.11.2013 a na stavební povolení (je v příloze tohoto článku), které nabylo právní moci 20.11.2013! Teď ale bude nutné ještě vše dodatečně zúřadovat, neboť územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační souhlas, podle kterých stavba v dobré víře probíhala, se týkaly cyklostezky.

Kdo že za to může? Státní správa nebo samospráva?

Prošel jsem si všech 27 usnesení rady města ze zasedání v roce 2013. Našel jsem sice několik mimořádných usnesení o pořádání mistrovských motokrosových závodů, ale ani jedno o schválení Veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby, ani jednu informaci o stavebním řízení a kolaudačním souhlasu. Totéž lze konstatovat i o zasedání zastupitelstva v roce 2013, kdy stavba probíhala. Tedy samospráva, což je Rada města a Zastupitelstvo města, se vůbec umístěním stavby a stavebním povolením nezabývala. Pouze na expressis verbis požadavek předsedajícího, bez řádné důvodové zprávy a dokumentace schválilo ZM dne 12.8.2013 investiční akci Cyklostezka Ledeč nad Sázavou!

Státní správa, tedy úředníci Stavebního úřadu Ledeč nad Sázavou a Odboru dopravy Světlá nad Sázavou se bohužel stavbou zabývat museli. Nahlédl jsem do Archívu oznámení na ledečském webu a našel zde jediný dokument Veřejnou vyhlášku č. 88/2013. Pod Veřejněprávní smlouvou o umístění stavby z 9/2013 nalezneme podpis vedoucího Stavebního úřadu a jeho nadřízeného Mgr. Petra Vaňka, na Stavebním povolení z 18.11.2013 podpis referentky z Odboru dopravy Světlá nad Sázavou. A pak je tu ještě Dopravní inspektorát Policie ČR. Koho z nich chce Mgr. Vaněk vinit z chyby, která zapříčinila krach celé akce? Tomáše? Ten poslouchal pokyny svého nadřízeného. Báčovou? Ta v dobré víře vycházela z utajené (nezveřejněné) Veřejnoprávní smlouvy Města Ledeč nad Sázavou. Dopravní inspektorát? Ten vydával pouze odborné stanovisko ke stavebnímu řízení.

Další úředníci podílející se na přípravě a realizaci akce byli z odboru ledečské samosprávy. I oni plnili pokyny svého nadřízeného Mgr. Vaňka. Jak zaznělo v telefonickém rozhovoru s ZCH: "....ďáli tam harakiri koncem roku,.....úředníci z toho měli hlavu v pejru, byli docela naštvaní", a teď by na ně chtěli ještě házet vinu?!        -sv-

 

 

 

—————

Zpět