Trvá to už rok !!!

17.12.2014 18:36

Zítra 18.12.2014 tomu bude rok, co proběhla horečná závěrečná kontrolní prohlídka stavby "Cyklostezka Ledeč nad Sázavou", byl  sepsán  Protokol o vydání kolaudačního souhlasu a ke vjezdu na cyklostezku bylo umístěno následující dopravní značení:

C9a (Stezka pro chodce a cyklisty)

Projektová dokumentace předložená Dopravnímu inspektorátu Policie ČR v H.Brodě dne 12.7.2013 však navrhovala jiné značení, a to:

 

   C9a    B1   E13

 

To by plně vyhovovalo potřebám a korespondovalo částečně i se stavebním povolením, kde je však místo dopravní obsluhy uvedeno ZÁSOBOVÁNÍ, což by zase byl problém.

Dne 22.7.2013 však Dopravní Inspektorát Policie ČR UO H.Brod vydal k projektové dokumentaci toto stanovisko:

·  na vjezdech na cyklostezku nelze umístit společně DZ č. C9a, č. B1 a č. E13, bude osazeno pouze DZ č. C9a (Stezka pro chodce a cyklisty)

·  vjezd vozidel obsluhující rekreační areál bude řešen udělením výjimek dle zákona o silničním provozu   

Stanovisko DI PČR odůvodnil slovy:

"Ponecháním DZ č. B1 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel v obou směrech) s možností vjezdu zásobování, by se okruh uživatelů nad rámec chodců a cyklistů mohl zvýšit natolik, že by to mělo negativní přínos na bezpečnost uživatelů, kterým je komunikace dle stavebního povolení určena".

Jenže toto stanovisko jaksi nepamatovalo na okruh uživatelů, které v rámci termínu DOPRAVNÍ OBSLUHA specifikuje vyhláška MDS č. 30/2001 Sb. v § 15 odst. 3 takto:

 "...vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, vozidla s označením č. O 1, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž..."

Opomeneme-li fakt, že Město doposud nevyřešilo správní řízení pro omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci dle §7 odst.2 zákona o pozemních komunikacích a také všechna další pochybení Města uvedená v článku Cyklostezka v sekci Průšvihy, která jsou předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení, jsou výše uvedené skutečnosti tou hlavní příčinou všech sporů a nejasností kolem přístupu do Sluneční zátoky, kam sice dnes vede zkolaudovaná Cyklostezka, ale schází ji stavební povolení, po místní komunikaci, na které není a zřejmě nebude omezen nikomu přístup, ale dopravní značení sem pouští pouze chodce a cyklisty, a pak tu jsou ještě povolenky/nepovolenky, co vydává MěÚ!?

Kolik jich je? Víc a nebo míň, než vozidel dopravní obsluhy?  

A na co je vlastně dnes pouští? Na účelovou komunikaci nebo místní komunikaci IV. třídy? 

Na účelovou tak mohla učinit obec dle § 77 odst.2, na místní už ale ORP dle § 77 odst.1 silničního zákona! No prostě blázinec hadr!


Přitom původně navrhovaná dodatková tabulka MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY by vše vyřešila a ke spokojenosti všech. Tudy by se měly ubírat snahy po zachování cyklostezky a dotace, když už jsme to takhle zpackali! 

 

To rozum nebere!?                                                              -sv-

 

(Zdroj: Dopis DI PČR UO H.Brod z 7.4.2014) 

 

                                                 A je to!

—————

Zpět