Kolik nás ta Cyklostezka stála?

25.09.2015 18:54

 

Zveřejněné oficiální náklady investiční akce Cyklostezka Ledeč nad Sázavou odpovídají ceně za práce a dodávky vyčíslené ve Smlouvě o dílo č. 88/2013 ve výši 7.059.667,09 Kč.

K této smlouvě však byl 12 dní po ukončení akce uzavřen poměrně v tichosti dodatek č.2 za 160.774,40 Kč. Za co? Zřejmě za prodloužení trasy nad rámec původního projektu o 300 metrů.

Pak tu ale ještě existovaly nezveřejňované náklady vyplácené externím firmám a úřadům:

 


 

Firma - instituce


 

 

Předmět dodávky


 

  Cena s DPH
 

 

Doklad


 

 

Ing. Jiří Kejval, K.Hora


 

 

Projekt pro žádost SFDI


 

  29.766,-
 

 

Objednávka   3/13/2


 

 

IPIefekt s.r.o. Praha


 

 

Žádost o dotaci SFDI


 

  36.300,-
 

 

Objednávka   4/13/2


 

 

IPIefekt s.r.o. Praha


 

 

Závěr. vyhodnocení akce


 

  119.790,-
 

 

Smlouva S107/2013


 

 

Valldemossa trade s.r.o. Suchdol
 


 

Výběrové řízení

     +poštovné
 

  60.500,-
  + 1.442,32
 

 

Smlouva S38/2013


 

 

APIS s.r.o. Praha


 

 

Projekt stavby


 

  298.942,60
 

 

Smlouva SoD


 

 

Jiří Lukšíček, Ledeč n. S.


 

 

Techn. dozor investora


 

  23.474,-
 

 

Smlouva S132/2013


 

 

SINKA reklama


 

 

2 ks reklamních cedulí


 

  1.210,-
 

 

Objednávka č. 39/14/2


 

 

Lubomír Dvořák


 

 

Dopravní značení


 

  95.370,-
 

 

Faktura č.131076


 

 

ŘLP (řízení let. provozu)


 

 

Platba za věcné břemeno


 

  24.200,-
 

 

Smlouva o VB


 

 

Povodí Vltavy, s.p.


 

 

Platba za nájem pozemku


 

  2.720,-
 

 

Smlouva S114/2013


 

 

ZPF


 

 

Zemědělský půdní fond


 

  308.876,04
 

 

Poznámka v dokladech


 

 

LPF


 

 

Lesní půdní fond


 

  18.019,-
 

 

Poznámka v dokladech


 

 

CELKEM


 

 

 


 

  1.020.610.-
 

 

 


 

 

Tedy:

Ta naše Cyklostezka ledečská nás vyšla suma sumárum na  8.241.051,49 Kč. To vše z městské kasy za 2 km asfaltu!!

Ostudu, ztrátu pověsti a důvěry vyčíslit neumím.                  -sv-

 

—————

Zpět