Rozfrcané prachy?

13.07.2017 08:05

V článku Povídačka "Já taky" jsme vás informovali o částce 33.4 mil. Kč z prodeje pozemků na ledečské průmyslové zóně. Při sledování on-line přenosů z jednání ZM zaznívají občas jiné povídačky, jak jsme v minulosti nehospodárně a lehkomyslně ty prachy rozfrcali. Rád bych proto připomněl, jak bylo s těmi prostředky naloženo a co za ně bylo tehdy pořízeno. Vše lze snadno vyhledat v usnesení ZM z roku 2010 a někteří zastupitelé by si to mohli i pamatovat, když si tak dobře pamatovali, co jsem řekl a neřekl ještě o rok dříve dne 14.9.2009.

26.4.2010  jsem informoval  ZM o získání stavebního povolení na stavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) a splnění podmínek pro výplatu kupní ceny za pozemek FVE - viz usnesení 3.2010/14ZM-b).

Ten samý den bylo ZM schváleno použití částky 10.000.000,- Kč z rozpočtu města na zasíťování parcel pro rodinné domky v lokalitě Plácky II - viz usnesení 3.2010/47ZM-s).

28.6.2010 jsem informoval ZM o splnění podmínek pro výplatu kupní ceny 21,3158 mil. Kč za pozemky FVE a výzvě k uvolnění kupní ceny z vázaného účtu u ČSOB - viz usnesení 4.2010/19ZM-b). 

13.9.2010 jsem informoval  ZM o nákupu záznamového a hlasovacího zařízení pro ZM a předložil ke schválení změnu Jednacího řádu ZM - viz usnesení 5.2010/114ZM-s) 

Ten samý den bylo ZM schváleno uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci stanoviště autobusů za 3 mil. Kč se společností TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. - viz usnesení 5.2010/117ZM-s)

Tedy v roce 2010 jsme za prodej pozemků na průmyslové zóně pro FVE inkasovali 21,3158 mil. Kč, ze kterých jsme za výše uvedené položky utratili cca 13,2 mil. Kč. Do následujícího hospodářského a také funkčního období jsme převedli zbylých 8 mil. Kč.

8.11.2010 Jsem opustil post starosty města a nastoupil mladý a vzdělaný právník.

Po roce 2010 bylo za věcné břemeno od Desire invest vyplaceno 0,5 mil. Kč.

Po roce 2010 bylo od fi Spokojený Pes za koupi pozemku zaplaceno cca 0,4 mil. Kč.

Do roku 2015 mělo být od Energy One ze zisku provozu FVE vyplaceno 5 mil. Kč.

Po roce 2015 bylo od EVOS-HYDRO za koupi pozemku zaplaceno cca 1,2 mil. Kč.

Do roku 2020 by mělo být od Energy One ze zisku provozu FVE vyplaceno 5 mil. Kč.

Jak bylo a bude naloženo se zbylými 20 mil. Kč získanými z prodeje pozemků na průmyslové zóně se budete muset zeptat těch "řádných hospodářů", kteří dneska vyskakují, že jsme je v minulosti lehkomyslně rozfrcali. Byli u toho taky! Měli by vědět, že nerozfrcali.

To rozum nebere!? -sv- 

—————

Zpět