Fejeton o svědectví

08.09.2016 08:38

Svědectví a svědomí jsou dva různé pojmy, které však spolu úzce souvisí. Mnohokrát jsem na to v posledních letech myslel a říkal si: 

"Jak někdo může mít to svědomí podávat svědectví, ve kterém si není jist, svědectví k činu, o kterém se jenom domnívá a nebo si ho prostě vymýšlí?" 

Nejen, že jsem si to říkal, ale já to i zažil a na vlastní uši slyšel! A to dokonce od lidí, z nichž jsem některé považoval za své přátele!

Na svědectví jednoho zeleného zastupitele, který u soudu tvrdil, že si přesně pamatuje, co jsem kdysi, tehdy to bylo před čtyřmi lety, řekl, bylo postaveno moje odsouzení, přičemž na moji přímou otázku u soudu, kolikrát jsme o té věci na zastupitelstvu jednali, odpověděl: 

"Ani jednou!" 

A já jsem soudu písemně doložil, že minimálně pětkrát, a to 16.6., 4.9., 10.11., 15.12., 22.12., to vše v roce 2008 a pak 14.9.2009 a následně ještě 2x na přelomu let 2009/2010. Inkriminovaný zbytkový pozemek i kupující tam je uveden v tabulce s výměrou 0,45 ha. Dokládal jsem marně a zbytečně! 

Další zastupitel, pro změnu modrý, svým svědectvím zeleného kolegu podpořil, taky si po těch letech pamatoval, jak to tenkrát probíhalo, ale před týdnem v přímém přenosu se naivně přiznal, že si nepamatuje, jak to dopadlo s nepovedeným projednáváním územního plánu na zastupitelstvu před dvěma lety!  Už dlouho jsem se tak od srdce a nahlas nezasmál! :-)

A třetí zastupitel, který není barevně, ale je nábožensky a stranicky odlišený, byl ve své lidové výpovědi velice upřímný:

"Já si nepamatuji nic, ale vůbec nic", vyzpovídal se u soudu. A jako jediný mluvil pravdu! On si totiž ani nepamatoval, že u toho hlasování zastupitelstva nebyl! Tomu se usmívám dodnes. :-)

Velezkušená úřednice oddělení majetku a investice u stejného soudu si nepamatovala pro změnu na naše společné jednání nad výkresem průmyslové zóny, kdy jsem coby "takyprojektant" navrhoval, aby obslužná komunikace byla celá posunuta o 5 metrů níže až na hranici mezi soukromými a městskými pozemky, čímž by přestal existovat hloupý zbytkový pozemek, úzká neprodejná nudle cca 120 m dlouhá uprostřed průmyslové zóny. Nepamatovala si, že mi tehdy odpověděla, že by to znamenalo další zbytečné náklady s přepracováním výkresů, zbytečné proto, že tu úzkou nudli je vlastník sousedního pozemku ochoten koupit! V tom měla svým způsobem pravdu, měli jsme ji prodat tomu nahoře, nebo tomu dole? A taky ji později tomu dole prodali a mě za to soudili! Kdyby si vzpomněla, třeba by tomu bylo jinak. Jenže se taky říká: "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej, že?"

Nepamatovala si to po 5-ti letech od našeho jednání. Je to možné, nezazlívám jí to. Pamatuje si však dnes po 11-ti letech, když se na úřadě hledala dokumentace střechy v havarijním stavu, že jsem si tu dokumentaci naposledy před 11-ti lety půjčoval já!  Ta dokumentace se o pár dní později našla. Zda jsem si ji někdy opravdu nepůjčil, si nepamatuji ani já. Ale zase: je to možné, vždy jsem se zajímal i o technické a projekční záležitosti. Je to tedy možné, i když tentokrát i tenkrát s velkým až obrovským otazníkem a šáhnutím do toho svědomí.

O tom, jak vypovídal jeden svědek oranžový, jsem se zmínil již loni ve svém Fejetonu o zradě. To je případ sám pro sebe!! Dodnes se divím, že se mi ho nepodařilo nalézt na seznamu práskačů! Nevíte někdo, zda existuje seznam hříšníků?

----------------------------------------------------------------------------------------------

A tak si říkám: 

"Jak mohou být rozsudky našich soudů postaveny na tak nejistém institutu, jakým je svědectví?" 

Mnohdy nedůvěryhodném a pochybném svědectví, motivovaném předsudky, možná i záští nebo naopak přátelstvím. Nechci přímo říkat snad i svědectví lživém a křivém. Bylo přeci učiněné pod přísahou! Je to jak s tím Pontským Pilátem, když si myl ruce! On je má čisté, on rozhodl podle svědectví státních farizejů!

A proto chování Piláta Pontského je možné přirovnat k chování jakéhokoliv člověka, který je dnes na podobné mocenské pozici. V tomto směru se totiž nezměnilo nic, co by nás opravňovalo k označení Homo Sapiens a odlišilo nás výrazným způsobem od zvířat, se kterými žijeme na jedné planetě, odděleni slabou slupkou atmosféry od nebytí ve vesmíru. (citace z citarny.cz)

A co svědomí těch nedůvěryhodných a křivých? Dostihne je někdy? Najde si je jednou?!  

Stanislav Vrba, polepšený přečinec

Foto: PrintScreen z MF Dnes

—————

Zpět