Dočkáme se někdy konce kriminalizací?

04.09.2017 00:04
Denně se ze sdělovacích prostředků dozvídáme, že Policie prověřuje nějakou veřejnou zakázku, některé rozhodnutí samosprávných orgánů, některého politika, starostu nebo rovnou celé zastupitelstvo. Těsně před volbami i dvakrát denně! Současná protikorupční hysterie způsobuje, že se hledají nepravosti všude. Kriminalizování volených zástupců často pak odrazuje občany před vstupem do politiky. Hlavně do té komunální. 
Jak se píše v jednom článku na stránkách České justice zde:
Všudypřítomný strach ....... je podporován masovým podáváním podnětů včetně trestních oznámení, hledáním senzací sdělovacími prostředky a chováním tzv. protikorupčních organizací všeho typu. Mezi autory těchto podnětů kromě Mašíblů (=Magoři, Šílenci a Blbové) patří jednak zdánliví Mesiáši, kteří si udělali byznys z boje proti korupci a jiným nepravostem a především pak neúspěšní zájemci o veřejnou zakázku, vedeni poměrně nevyvratitelnou úvahou typu „Proč bychom to nezkusili, i když víme, že nemáme šanci", případně hnáni motivem msty podle hesla „Hlavně ať sousedovi chcípne koza". Ale setkáváme se i s vyděrači, což jsou typicky uchazeči s nejnižší, nerealistickou nabídkou, případně skuteční nebo potenciální uchazeči, požadující „výpalné" za to, že stáhnou námitky nebo stížnost; někdy patří současně i do předchozí skupiny.
Lze souhlasit s tím, co konstatoval Stanislav Polčák z hnutí STAN: 
„Když zastupitelstvo nebo rada obce rozhoduje s plnou vědomostí, má všechny právní podklady a rozhodne se pro ekonomicky ne zcela výhodné řešení, tak v takovou chvíli by neměla být tato rozhodnutí kriminalizována."
Co se s tím dá dělat?
1) Výše uvedené konstatování uzákonit, pokud se tak už nestalo. Zaslechl jsem v týdnu z Českého rozhlasu, že snad ano! Zapracovat ho do Metodických pokynů pro výkon veřejné správy, publikovat novelu zákona s patříčným vysvětlením ve všech periodikách veřejné správy a veřejnoprávních médiích. 
2) V oblasti veřejných zakázek by se sporné případy měly řěšit výhradně a jen před ÚOHS. 
Musel by se: 
Předně změnit zákon o veřejných zakázkách tak, aby jednoznačně preferoval efektivnost nabídky před nejnižší cenou, zohledňoval ochranu práv duševního vlastnictví, bral v úvahu riziko spojené s veřejnou zakázkou a její realizací/nerealizací atd., aby dokázal odlišit způsoby, jakými se staví silnice, od toho, jak budovat a kontinuálně provozovat informační systémy veřejné správy. 
Za druhé změnit způsob řízení před ÚOHS tak, aby byla více chráněna práva osob zúčastněných na veřejných zakázkách i způsob dokazování. 
Za třetí více dbát na to, aby orgány činné v trestním řízení se zaměřovaly na skutečně prokázanou trestnou činnost – úplatky, podvody a podobně, než na spekulace o tom, zda nemohl zakázku splnit někdo levněji či jinak, případně zohledňovat i aspekty kvality plnění, času, rizika atd. 
A hlavně by se musela změnit ona hysterická celospolečenská atmosféra.
To není z mé hlavy, čerpám opět z výše uvedeného článku zveřejněného na stránkách Česká justice. Koho tato problematika zajímá, doporučuji mu si článek přečíst celý. Po svých zkušenostech bych se pod něj klidně podepsal. V mnohém mi mluví z duše.
 
Dočkáme se někdy toho, že se hysterická celospolečenská atmosféra změní? Všem bych to přál! Ale co potom s těmi Mašíbly (=Magory, Šílenci a Blby)? :-)
 
To rozum nebere!?  -sv-
 

—————

Zpět