Konečně to zaznělo

12.12.2016 10:47
V nedělním pořadu Týden v politice zazněla z úst místopředsedy poslanecké sněmovny, který byl jeho hostem, tato slova:
Krajské volby vytáhly do krajských zastupitelstev úspěšné osobnosti, které by normálně v rámci klasických politických stran asi do politiky nešli, nebo by se do těch krajských zastupitelstev nedostali. Málokdo z úspěšných lidí ve svých oborech vstupuje dnes do politických stran. 
 
Prvním čtením prošla zásadní novela zákona o obcích, která bude znamenat, že přestane být pohlíženo na obce a města jenom jako na  účetní jednotku, že přestanou být kriminalizováni komunální politici za rozhodnutí, což považuji za celkem zásadní. 
Uvedu příklad: když dnes máte dům na náměstí, který má odhadní hodnotu 2 miliony, a to náměstí hyzdí, a zastupitelstvo se rozhodne, že ho koupí, protože ten majitel za něj chce 3 miliony. Takže ho koupí. Tak musí přijít dnes policie a obvinit celé zastupitelstvo, nebo ty, kteří hlasovali pro, že připravili obec o milion. To je velmi zjednodušený pohled orgánů činných v trestním řízení. 
A ten návrh zákona jasně říká, že v případě, že si tam zastupitelstvo zcela jasně zdůvodní veřejný zájem, a veřejný zájem, aby dům nehyzdil náměstí, veřejným zájmem bezesporu je, tak by orgány činné v trestním řízení takto postupovat neměly.  
Já si myslím, že zdůvodnění veřejného zájmu na veřejném zastupitelstvu, odhadní posudek a ten rozdíl, že zastupitelé tam jsou od toho, aby to uměli posoudit. A v nedávné době jsem zaznamenal, že už i nejvyšší státní zástupce a předseda nejvyššího soudu vydali jakési doporučení statním zástupcům, aby nekonali, tak jak konali doposud.
To jsem já viděl jako zásadní ohrožení demokracie, protože jsme znovu u toho principu: Kdo pak bude vstupovat do politiky i na té nejnižší úrovni v obcích a městech z těch úspěšných lékařů, podnikatelů, učitelů, lidí, kteří něco umí, proč by si kazili svoji kariéru nějakým trestním stíháním jenom proto, že pracovali za velmi malý peníz ve svém volném čase pro svou obec či město? To směřování, pokud by se takhle pokračovalo, tak to by dnes nebylo dobré.
Kdo byl tím hostem pořadu Týden v politice si jednoduše můžete zjistit sami v archívu ČT24. Záměrně neuvádím jeho jméno, aby mě někdo nenařkl z podpory politického subjektu a z ovlivňování veřejného mínění. Ten host mi však mluvíl z duše. Jak v prvním případě, kdy konstatoval obavu lidí před vstupem do politiky, tak i v tom druhém, kdy se jasně vyjadřil a distancoval od dosud praktikovaného kriminalizování komunálních politiků.
 
Nechci si přihřívat svoji polívčičku, ani polívčičku mých kolegů starostů, ale něco o tom vím. Jak o přístupu orgánu činných v trestním řízení, tak i okresního soudu. Mohl bych toho napsat více, ale když jsem odcházel s rozsudkem ze soudní síně, byť jen s podmínkou, v duchu jsem si parafrázoval známé verše Karla Havlíčka Borovského:
 
Okresní soud to je samec,
soudí, jen se práší,
on má všechny paragrafy
v jedné patrontaši!   
V Havíčkově básni Vojenský soud je těch příznačných veršů více. :-) -sv-
 

—————

Zpět