Děda starosta II

26.10.2018 10:16

Pátrání po životě mého dědy Jana Vrby, prvního prvorepublikového starosty naší rodné obce Štěpánov, jsem posledně zakončil v roce 1941 těmito slovy:

.... za rok 1941 je v hlavní účetní knize naposledy podpis starosty Jana Vrby pod vyúčtováním 21 tisíc korun. Co se dělo dál za války nelze z účetní rknihy zjistit. Změnila se grafická úprava vyúčtování a podpis starosty i jména členů představenstva a výboru chybí za roky 1942, 1943, 1944. Vyúčtování za roky 1945, 1946 a 1947 chybí zcela, objevují se až rozsáhlá a mnohonásobně vyšší vyúčtování za roky 1948 a 1949 opět bez jakýchkoli podpisů.

viz článek Děda starosta zde

Tento měsíc se v pozůstalosti mého švagra našla zajímavá modrá legitimace nazvaná AMTLICHE LEGITIMATION česky ÚŘEDNÍ LEGITIMACE z období Protektorátu Čechy a Morava. Je vystavena na jméno Johan Vrba, Landwirt (zemědělec), Stiepenau 19. Byla vydána na okresním úřadě v Čáslavi, datum není vyplněno. 

Dědou Janem Vrbou podepsaná Úřední legitimace evidenční číslo 110 kdysi obsahovala i jeho fotografii a dnes prokazuje, že byl počátkem 40. let minulého století vládním komisařem. Tato funkce existovala již před protektorátem a její význam jsem vyhledal v knize Stanislava Balíka Komunální politika: Obce, aktéři a cíle místní politiky, str. 52.

Územní samospráva byla po 15. březnu 1939 celou řadou zásahů protektorátní vlády prakticky omezena. Mnohá obecní zastupitelstva byla rozpuštěna a do čela obcí byli okresními úřady jmenováni vládní komisaři. To zřejmě potkalo i mého dědu starostu. Kdy? Zřejmě počátkem roku 1942, neboť v hlavní účetní knize obce Štěpánov je za rok 1941 tzn. počátkem roku 1942 (únor?) podepsán ještě jako starosta Jan Vrba. Dále už podpisy starosty i jmenný seznam zastupitelestva v hlavní účetní knize chybí.

Předpokládám, že končilo 4 leté volební období zastupitelstva a s Haydrichiádou byla samospráva obecních zastupitelstvech v protektorátu ještě více omezena. Vládní komisař pak zajišťoval nejnutnější chod obce - viz výše. 

Pokud odpoledne zprovozním scaner, přidám ještě kopie dalších dokumentů. -sv-

  Poslední podepsaný zápis ze schůze obecního zastupitelstva Štěpánov z února 1942

—————

Zpět