Co teď s cyklostezkou?

12.02.2015 13:52


Město Ledeč nad Sázavou se rozhodlo vrátit dotaci na cyklostezku. Sice dobrovolně, ale pod tíhou následujících skutečností:

1. Krajský úřad Kraje Vysočina dne 14.5.2014 v přezkumném řízení zjistil, že:

-  Stavba  byla  umístěna  na  stávající  účelové  komunikaci  bez doložení vlastnického práva k původní stavbě.

-  Stavba byla umístěna veřejnoprávní smlouvou ze dne 18.9.2013 bez předchozího rozhodnutí o omezení přístupu na komunikaci.  

-  Stavební úřad MěÚ Světlá n.S. procesně pochybil při oznamování stavebního povolení.

-  Manželé Janouškovi nebyli přizváni za účastníky řízení.

-  Dopravní značení nebylo na komunikaci umístěno v souladu se zákonem.

Krajský  úřad  proto  stavební  povolení  zrušil  a  vrátil věc k novému projednání.

2. Státní fond dopravní infrastruktury přispěl na akci částkou 4,428 mil. Kč a trvá na  dodržení  smluvně stanovených  podmínek, mimo jiné uvedených ve schválené dokumentaci:

- na  cyklostezce  měl  být  vyloučen  provoz  motorových  vozidel s výjimkou Zásobování, žádné další výjimky a povolenky!!!

3. Původně účelová komunikace byla rozhodnutím MěÚ Ledeč n.S. změněna  na komunikace  IV. třídy,  ale  pro  toto  zařazení nemá náležité  technické předpoklady!!

4. Je  nutné  provést  potřebné  rozpočtové  změny  v  souvislosti s vrácením částky 4,428 mil. Kč.  

5. Je také třeba prošetřit míru zavinění zodpovědných osob.

Co teď s tím? Jaký bude další osud ledečské Cyklostezky?

Vše  výše  uvedené je třeba nejprve dát do pořádku, t.zn.  změnit  účel  stavby  z  Cyklostezky  na  Cyklotrasu, nebo pouhou opravu komunikace,  provést  nové  řádné  rozhodnutí o umístění stavby (pokud je město vůbec vlastníkem  původní  komunikace),  vydat  nové  a  platné  stavební  povolení  a  nové  rozhodnutí  o  novém dopravním značení.

Stavbu znovu a řádně zkolaudovat!!

Pak teprve  bude  možno  opravenou  komunikaci  začít užívat  ve  smíšeném provozu alespoň jako cyklotrasu.

Místo značky cyklostezka bude v místě nově:

  • značka omezení rychlosti na 30 km/hod.
  • značky jiné nebezpečí a pozor cyklista
  • turistická značka cyklotrasa

Poznámka autora:

  Člověk nemusí být odborník na  stavební zákon ani magistr práv, aby pochopil,  že když chce  někde něco  stavět nebo  přestavovat, musí  si  nejprve  zjistit,  zda mu  to patří,  zda to nebude někomu vadit,  dohodnout se se sousedy a s úřady. Nemůže prostě jen tak mírnigs dírnigs zahradit jedinou přístupovou komunikaci někomu k jeho domu.  Byť by to bylo pro dobře míněnou či ušlechtilou věc. 

Stejně tak si myslím, že nebylo možné navážet jen tak tuny a tuny zeminy na uzavřenou a monitorovanou skládku Rašovec.

O tom ale zase někdy příště.                                                 -sv-   


 

—————

Zpět