ČIŽP řeší další stížnost

27.01.2016 12:37

Jak jsme vás na tomto webu informovali dne 26.10.2015 po říjnovém jednání ZM, Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) rozhodla o udělení sankce 60.000,- Kč Městu za nepovolené nakládání s odpady v rozsahu 15 - 20 koreb na uzavřené skladce Rašovec. Proti tomu rozhodnutí ČIŽP byla podána stížnost, neboť rozsah navážky byl zřejmě cca 20x větší. ČIŽP se touto stížností vážně zabývá, o čemž informovala nyní stěžovatele. Ve svém dopise, jehož kopii se nám podařilo získat, uvádí:

"Inspekce sankcionovala jednoznačně zjištěný fakt za nakládání s odpadem v zařízení (skládka Rašovec), které k tomu nebylo dle zákona o odpadech určeno …… další správní řízení mohou následovat." 

 

O konečném zjištění a dalším postupu slíbila ČIŽP stěžovatele písemně informovat. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Problém je však v tom, že ČIŽP případ řeší striktně z pohledu životního prostředí. Z rozsahu navážky je však dnes již zřejmé, že byl porušen i stavební zákon, neboť na terénní úpravy tohoto rozsahu je potřeba mít stavební povolení. To zatím neřeší nikdo. A měl by. Kdo? Místně příslušný stavební úřad. Stejně jako by řešil případnou černou stavbu garáže uprostřed náměstí! Nebo se teď takové případy řeší jen na udání?!

Další dosud nezodpovězenou otázkou je finanční stránka této akce. Tedy odpověď na otázky: Kdo to platil? a Komu? a pak taky Kdo to objednal? a Kdo to povolil? 

Lze předpokládat, že se touto záležitostí již zabývá Policie ČR, která by snad jako jediná mohla rozplést propletenec smluvních vztahů vedoucí od dálnice D1 až k Rašovci a zpět. Možná se o žádný propletenec nejedná, tím lépe.

Do objasnění těchto vztahů a záměrů by se měl zapojit i vlastník pozemků, t.j. Město. Mrtvých brouků kolem Rašovce už bylo dost!

Kdyby vám někdo navozil hromady odpadu na zahradu, tak se taky budete přeci snažit zjistit: Kdo to byl? Kdo ho tam pustil? a Kdy si to zase odveze?!!!                   -sv-

—————

Zpět