Šance pro bazén

29.03.2017 00:29

Havlíčkobrodský deník přinesl včera článek Sen o bazénu se Ledči opět vzdaluje, který si celý můžete přečíst zde. Je v něm také uvedeno, že:

„Další postup bude konzultován na jednání zastupitelstva koncem března," upřesnil starosta.

Na pondělním jednání ZM dne 27.3.2017, které jsme tentokrát on-line nesledovali, bylo v podkladových materiálech navrženo a zřejmě pak i ZM schváleno záměr realizace plaveckého bazénu a dofinancování projektu zrušit. Dále byla podána informace o kolizi navrhované stavby plaveckého bazénu se záplavovým územím a s pozemky sousední firmy CWS. 

Pokud si dobře pamatuji, tak aktivní zóna záplavového území v Ledči nad Sázavou byla v roce 2008 na můj popud přepočítána a upravena (zmenšena). Ten popud však byl doložen fotodokumentací z povodní, odkazem na Výpočet velkých vod a výškovým zaměřením nezaplavených míst u autobusového nádraží a nynějšího parkoviště u Billy. Až na základě těchto důkazů přistoupilo Povodí k přepočtu aktivní zóny záplavového území.

Původní návrh bazénu směrem k řece nepřekračoval rozměry přilehlé západní stěny zimního stadionu, který nezasahoval do záplavového území a architektonicky tak splýval se zimním stadionem v jeden celek. Též pozemky pro stavbu bazénu byly tehdy s firmou Lecom zajištěny směnou pozemků a původní návrh sportovního centra byl projektován již na pozemcích města parc. č.1978/7, 1978/1, 1975/2, 2659 a 2820 (původně 714/1) v k.ú. Ledeč n.S.  Ty jsou všechny ještě dnes ve vlastnictví Města, jak jsem si teď ověřil náhledem do katastru nemovitostí. Město dokonce vlastní i sousední pozemky parc. č. 2819 a 1975/4 směrem k areálu CWS. Současný kolizní problém je tedy zřejmě způsoben změnou půdorysných rozměrů nově navrhovaného bazénu hlavně směrem k řece. Směrem k CWS by dle katastru problém neměl být.

Pak je tu ještě jedna opomíjená šance na bazén. Před dvěma roky dne 4.3.2015 jsem navrhoval využít ke stavbě menšího plaveckého bazénu suterénní skladové prostory v budově Háta, o.p.s. v Barborce č.1191. Mohlo by to tam vypadat podobně, skoro jak na ilustrační fotografii v Havlíčkobrodském deníku zde. Informoval jsem tehdy o tomto návrhu starostu města, jednatele firmy Atos, vedení o.p.s. Háta i čtenáře tohoto webu zde. Dnes sice již nemohu a také nebudu za o.p.s. Háta cokoli navrhovat, ale DOPORUČUJI ZAINTERESOVANÝM SI TENTO ČLÁNEK Z BŘEZNA 2015 ALESPOŇ PŘEČÍST! -sv-
 

—————

Zpět