Zvoničce odzvonili

21.05.2018 00:21

V pátek 18.5.2018 navečer dorazil na štěpánovskou náves bagr, vydoloval betonový základ zvoničky, díru pro základy na zvoničku novou a pro plánovaný nový dřevěný kříž. Zplanýroval taktéž prostor před ním. Masivní betonový "odenek" vysoký cca 1,2 m zatím zůstává pohozen na návsi, kde zřejmě čeká na svůj odvoz někam na skládku. Až teprve teď jsem na té kolejnici objevil text z její výroby POLDI KLADNO 1898 a obhlídkou jejího stavu zjistil, že na železnici zřejmě nikdy jako skutečná kolejnice nesloužila. I to, že byla vyrobena 9 let po založení huti Poldi, stojí z dnešního 120-ti letého odstupu za pozotnost. Nebo ne?! 

Když připustíme, že kolejnice po své výrobě ležela i třeba 10 let někde ve skladu a pak ji teprve Štěpánováci použili k vybudování nebo spíše k opravě a vylepšení zvoničky, jsme pořád někde před sto lety! Možná, že nějaké časové údaje jsou uvedeny na zvonu. Počkám si na jeho opětovnou instalaci a dokud bude ještě "na zemi", pokusím se to vypátrat. 

Z přiložené fotografie je pak vidno, že náš tatínek Bohumil se strejdou Lojzou Turkem si před 35 lety dali záležet, aby zvonička byla ukotvena festově! 

Odhaduji, že spodní užší kužel zakončený 15 cm tlustou oválnou betonovou deskou, o který je na fotografii opřen odříznutý zbytek nosné kolejnice zvoničky, je původní a hornější neforemný betonový "špalek" je z roku 1983, jak je vyryto na jeho vrchní uhlazené plošině. Beton i po těch letech držel tak pevně, že se kolejnice při ohýbání a viklání těsně nad betonem ulomila!

23. června 2018 se má ve Štěpánově od 13 hodin uskutečnít Sraz rodáků, při kterém budou po mši svaté nový kříž a zvon v nové zvonička slavnostně vysvěceny a odhalena pamětní deska. A budou prý taky proslovy a volná zábava na hřišti za Vrbovými. 

MUsím do té doby zkrotit svého drona, abych to mohl dokumentovat a z výšky nahlédl do talířů vrstevníkům a za výstřih všem těm babičkám. :-) -sv-

  Foto: Štěpánka a iPhone

—————

Zpět