Zrádce Mistra Jana

07.07.2018 08:31

Včerejší den byl státní svátek. 6. července si každoročně připomínáme výročí upálení Mistra Jana Husa v roce 1415. Nejsem žádný učenec, historik ani teolog, s Mistrem Janem mě spojuje pouze stejná národost, vesnický původ, vousatá brada a slůvko zrada. Chtělo se mi původně napsat jiné slůvko - pravda, ale tak namyšlený býti nemohu. Ještě by mě upálili.

To raději se vám klidně přiznám, že až včera jsem poprvé zaslechl z rádia jméno Štěpán z Pálče a tato Husova slova:

"Nikdo mi neškodí více něž Páleč. Všemohoucí Bůh mu odpusť. On Páleč všech vůdce a slídil."
Kdo to byl Štěpán Páleč a čím Husovi škodil? Zaslouží si odpuštění?
 
Budu co nejvíce stručný:
 
Štěpán Páleč byl český kněz a učenec, stoupenec Jana Viklefa, Husův přítel a učitel. Doktor teologie na pražské univerzitě. V roce 1408 byl jako vyslanec ke kardinálskému sboru v Pise přepaden, prohlášen za kacíře a vězněn. Do roku 1412 spolu s Husem vystupoval proti odpustkům v církvi. Ten samý rok však prodej odpustků podpořil a přidal se na stranu arcibiskupa. Proti Husovi.
Z přítele se stal nejzavilejším nepřítelem, což se projevilo především na koncilu v Kostnici, kde byl velmi nebezpečným žalobcem - nebo spíše žalobníčkem - proti Husovi.
Na Páleče se vztahuje staré české přísloví „kam vítr, tam plášť". Byl typickým příkladem člověka, který se dá ovlivňovat: strach ze smrti (jako kacíř mohl být odsouzen a taky upálen) ho přiměl ke zradě jeho přítele Husa, k zradě jeho víry a přesvědčení. Ale nejen to. Po zahájení koncilu v Kostnici se Páleč odebral na jednání a později komisi, která vyšetřovala Husa, hojně zásoboval nenávistnými obviněními jeho osoby. Velice Husa ranil, když přišel k němu do cely s vyšetřovací komisí a kardinály a pozdravil ho: „Od dob Ježíše Krista nepovstal kromě Viklefa horší kacíř než ty." Hus mu přesto odpustil. viz zde
Dnes již sice nepořádáme kostnické koncily, neupalujeme učence a neprodáváme odpustky, ale slova pravda a zrada skloňujeme neustále ve všech pádech a podobách. I na těchto stránkách - viz třeba Fejeton o zradě či Oheň a hněv podruhé. Kainů, Jidášů, Čurdů, Pálečů a různých drobných, bezvýznamných udavačů, žalobníčků a zaslepenců je, bohužel, pořád všude plno.
 
Co s nimi? Nevím. Já jim však odpustit neumím. -sv-

 

—————

Zpět