Zprávy ze zajetí II

07.09.2017 00:07

Dědova bratra Františka Matěnu jsem objevil na kartičce Korespondence zajatce z 13.4.1915 - viz zde. V pátrání po jeho osudu pokračuji dál. Zatím jsem se nemusel ani nikam daleko vypravit. Stačilo přejít náves, navštívit moji sestru Aničku a tam se našly další kartičky se zprávami ze zajetí. U naší sestry Jarky v Kolíně mají zase být nějaké fotografie. Ty snad seženu příště. :-)

Na Sdělení odboční kanceláře pomocného spolku Červeného kříže v Čechách z 5.9.1915 je uvedeno:

František Matěna, 21. pěší pluk ??? 1/IV, narozen 1892, náb. řím. kat., domovská obec Tis, kraj Čáslav, byl zajat 24. X. 1914, zdravý, místo zajetí Jegorievsk, Evropská část Ruska.

Zprávu obdržel Josef Matěna, horni lesi hajovna u Nové Vsi p.p. Světlá n. Sáz.

Z další Poštovní kartičky z Jegorievsku v gubernii Rjazaň z 13.4. se dochovala jenom půlka a na útržku zprávy lze rozpoznat adresáta ("Velectěný .......f Matěna"), v nadpisu uvedeno jméno "paní Kvačová!" a dále úryvek srdečného pozdravu "se vzpomínkou jak se Vám daří?" a na závěr nesrozumitelný pozdrav "Šece (všichni?) od Berg (hor?) z Bohem".

V Jegorievsku v gubernii Rjazaň však 23-letý František neskončil. Na další objevené Poštovní kartičce, tentokrát již klasickém korespondenčním lístku, nacházíme poštovní razítko z Taškentu s datem 22.8.1915. Taškent se nachází o 3334 km jihovýchodně v Uzbekistánu! Jak se tam František dostal a kudy putoval? Kdo ví? Na druhé straně lístku je tato zpráva:

Drazí rodiče
Přijměte odemě srdečný
 pozdrav z milou vzpomínkou
jsem zdráv též myslím že u Vás
při stálém zdraví ????
nyní se nacházím ve střední Assii
ještě jednou pozdrav na všechny známé 
váš věrný Fráňa
V horním pravém rohu kartičky je rukou napsáno datum 22/8 a název místa Skobelevo, což bylo vzdálené dalších 235 km jihovýchodně od Taškentu až u hranic s Kyrgystánem, kde se nacházel ruský zajatecký tábor Skobelevo Fergan. 
(Michail Dmitrijevič Skobelev (1843 - 1882) byl slavný ruský generál, který bojoval v druhé polovině 19. století s Turky právě ve střední Asii.) 
Zajatecký tábor Skobelevo nesl jeho jméno a byl již jen cca 200 km od čínských hranic!!
 
Na webu Karla Bočka kabo.cz jsem pak našel tyto pasáže z vyprávění Františkova vrstevníka Bočka (1892), taky zajatce pěšího pluku a taky Františka:
"Po cestě jsme se většinou zásobili jídlem sami, jak to prostě šlo. Teprve v Moskvě dostali jsme najíst a jeli jsme dále až do Samary a dále až do Taškentu. Zde byl několik dnů odpočinek stále ve vlaku a my chodili prohlížet město. Celý vlak jel dále až do Skobelova a byli jsme nahnáni do lágru. Měli jsme zde možnost se očistit, protože po celou cestu jsme se nemyli." 
Tím jsem asi našel odpověď na svou předchozí otázku "Jak se tam náš František Matěna dostal a kudy putoval?" František Boček tam pracoval a pak odjel. V jeho vyprávění jsem našel toto:
Zde jsem byl až do roku 1917 do březnové revoluce v Rusku, když se zmocnil vlády Kerenský. .... Pak se zase pracovalo, a když nastala revoluce, bylo po práci. Zajatci dostali částečnou svobodu a mohli si najít jinou práci. Já jsem tam zůstal a ještě s jinými nás dali do lágru. Když se ruská carská armáda rozpouštěla, zůstali v kasárnách jen důstojníci a šarže. Jinak armáda, totiž mužstvo, byli jen dobrovolníci? Říkalo se jim „krasnoarmějci".
Kerenského vláda (Ruská zatimní vláda) byl přechodný správní orgán, který řídil Rusko roku 1917 po odstoupení cara Mikuláše II. až do nástupu bolševiků k moci. 
 
A co náš František? Zatím nevím, ale pátrám dále, snad se něco dozvím v Kolíně a zase se o svá zjištění s vámi podělím. -sv-

—————

Zpět