Změny v Oblastní charitě

21.10.2018 00:21
Téměř bez publicity a zájmu médií proběhly významné personální změny v Oblastní charitě Havlíčkův Brod. Po 16-ti letech v čele této charitní organizace skončila na funkci ředitelky Bc. Anna Blažková a s ní i dosavadní statutární zástupkyně. Stalo se tak z rozhodnutí zřizovatele Diecézní charity Hradec Králové. Na funkci ředitelky bylo vypsáno výběrové řízení a novou ředitelkou je nyní Ing. Kateřina Svobodová. Funkci statutárního zástupce nyní vykonává dlouhodobá zaměstnankyně OCH H.Brod Ing. Markéta Jedličková. Tolik lze alespoň vysledovat z oficiálních stránek hb.charita.cz zde.
 
Bc. Anna Blažková se výrazně zasloužila o působení charity i v Ledči nad Sázavou. V roce 2002, kdy se stala ředitelkou OCH HB, stála společně s tehdejší statutární zástupkyní MUDr. Magdalénou Weberovou u zrodu stacionáře Petrklíč, který za přispění ledečské radnice našel své působiště v tehdy nevyužívané třídě MŠ Stínadla, kde působil až do roku 2011. V prostorách DPS k tomu ještě působilo další zařízení OCH HB Sociálně terapeutická dílna. To vše však po nástupu zaslepené dvojice Vaněk, Doležal na ledečskou radnici bylo nuceno městské prostory opustit a přemístit se do bývalého Fialkova rodiného domku v Pivovarském údolí, kde Sociálně terapeutická dílna působí dodnes.
 
Stacionář Petrklíč našel nakonec v Ledči nad Sázavou svoje nové moderní sídlo v ulici Barborka, kde za vedení Bc. Blažkové a za podpory Kraje Vysočina a fondů EÚ i podpory moji byl v letech 2014-2015 na původním pozemku města vystavěn nový areál a přes nemalé provozní a personální problémy, kdy početná část klientů a zaměstnanců odešla před otevřením nového areálu naproti do společnosti Háta, o.p.s., se podařilo termín zahájení provozu a rozsah poskytovaných služeb udržet a naplnit. To opět hlavně díky paní Bc. Anně Blažkové.
 
Kromě stacionáře Petrklíč a Sociálně terapeutické dílny působí v Ledči nad Sázavou i další charitní aktivity, a to Charitní ošetřovatelské služba a Mateřské centrum Ledňáček. Tato všechna jmenovaná charitní zařízení nejen že poskytují služby ledečským klientům, ale také zaměstnávají desítky ledečských občanů, hlavně žen.
 
Vést stočlenný ženský kolektiv s 30-ti členným kolektivem vedoucích středisek však není jednoduché. Během těch 16-ti let došlo několikrát k osobním konfliktům a po nástupu trochu fanatické statutární zástupkyně se tyto konflikty v posledních letech stupňovaly. A tak zřizovatel zřejmě přistoupil k nutným personálním změnám, které se dotkly i funkce ředitelky.
 
V tomto týdnu přinesl Havlíčkobrodský deník nenápadný článek:
 
Bývalé ředitelce Charity poděkovali brodští radní
 
Havlíčkův Brod – Slavnostního přijetí od zástupců vedení města se ve středu 17. října dostalo Anně Blažkové, bývalé ředitelce Oblastní charity v Havlíčkově Brodě. Od města převzala ocenění za významný a dlouhodobý přínos v sociální práci ve města Havlíčkův Brod.
 
Za svůj největší úspěch považuje Anna Blažková vybudování azylového domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě.
 
„Nabrečela jsem se u toho ale dost. Nebyly zákony, kterých bychom se mohli držet a hlavně, v takové práci nevidíte úspěchy okamžitě. Například muž potřebuje vidět, že dům, který vybudoval stojí. V sociální práci se ale dočkáte maximálně tak jednoho až dvou úspěchů za rok," podotkla Blažková.
 
Pokud by měla tu moc a mohla oblast sociální práce změnit, změnila by samotný zákon o sociálních službách a to z gruntu. Podle jejích zkušeností je pro organizace v sociálních službách problém rok co rok žádat stát o finance a do poslední chvíle být v napětí, zda peníze vůbec přijdou.
Tohoto slavnostního poděkování se Aničce Blažkové dostalo po zásluze a jako bývalý ledečský starosta, její dlouholetý kolega a troufám si říct, že i přítel, se k němu připojuji.  Bylo mi ctí s Vámi spolupracovat! :-) Stanislav Vrba
 
V pondělí 22.10.2018 vyšel v Havlíčkobrodském deníku další, tentokráte obsáhlejší článek, který  si můžete přečíst zde.

—————

Zpět