Změna programu se nekonala

03.12.2015 12:55

V úvodu zasedání zastupitelstva města seznamuje předsedající přítomné zastupitele s programem jednání a žádá je před jeho schválením o případné připomínky či návrhy na doplnění. V pondělí 30.11.2015 se s připomínkou přihlásil notoricky známý zas_tupitel, který se dotazoval, proč v programu není zařazen bod týkající se skládky Rašovec, o které na minulém jednání ZM podrobně informoval starosta města. Viník a míra zavinění jsou snad již známy a on by se k tomu dnes rád taky vyjádřil.

Předsedající odpověděl, že kdyby se pan zas_tupitel účastnil nedávného pracovního zasedání, věděl by, že Krajský úřad Kraje Vysočina (KrÚ) obdržel stížnost na výsledky šetření České inspekce životního prostředí (ČIŽP), kterou odbor životního prostředí KrÚ postoupil příslušným státním úřadům k projednání. Celá záležitost tak není ještě zcela dořešena, a proto také není zařazena na program tohoto jednání ZM.

Dotazující se zas_tupitel podotkl, že se tedy k této věci vyjádří na závěr zasedání při bodu Různé, což si však během jednání ZM zřejmě rozmyslel, neboť k ničemu takovému již nedošlo. Tak si budeme muset počkat na příští zasedání ZM, které se má uskutečnit ještě do vánoc dne 21.12.2015.

Nám se však podařilo dnes získat text stížnosti, ze které víme, že byla adresována přímo na ředitele ČIŽP a na vědomí byla dále zaslána na KrÚ a pak také ministrovi ŽP a řediteli SFŽP. V textu autor mimo jiné uvádí:

"Nemám v úmyslu škodit Městu Ledeč nad Sázavou, kde žiji. Ale za touto akcí vidím obrovské nezákonné počínání bývalého vedení ledečské radnice a nyní též i nedůsledné přešetření rozsahu nepovolené navážky ze strany ČIŽP. Již z fotografií pořízených v červnu 2014, které jsem vám poskytl při mém oznámení dne 5.8.2015, je jasně patrné, že se jednalo o mnohem větší rozsah než vámi uváděných 300 m2."                       -sv-

—————

Zpět