Zeman a Gorbačov

23.11.2017 00:42
Včera se v Moskvě sešel Zeman s Gorbačovem. Pro pamětníky dění v roce 1989 dvě výrazné postavy, které urychlily pád totalitního režimu ve východním bloku. Jak?
 
Michail Gorbačov (dnes 86 let) stál v čele Sovětského svazu koncem 80. let a od března 1990 do prosince 1991 byl jeho prvním a zároveň posledním prezidentem, než se Sovětský svaz rozpadl. Gorbačov zahájil po nástupu do čela sovětských komunistů v roce 1985 změny, které měly reformovat komunistický systém a dodat sovětskému impériu novou sílu. Opak se ale stal pravdou. Sovětský svaz se rozpadl a komunistický systém se zhroutil. Změny nastartované Gorbačovem ale pomohly k návratu demokracie do bývalého komunistického bloku. V roce 1990 dostal Gorbačov Nobelovou cenu za mír. zdroj: iDnes zde
 
Miloš Zeman (dnes 73 let) současný prezident ČR, v období Gorbačovovy pěrestrojky publikoval v srpnu 1989 v Technickém magazínu článek Prognostika a přestavba, který jsme přes jeho dnešní nesrozumitelnost tehdy přímo hltali. V projekci elektro a.s. Kovofiniš šel z ruku do ruky a z ucha do ucha. :-) 
Srpnové vydání Technického magazínu v roce 1989 vyvolalo senzaci. Objevil se v něm totiž zcela nevídaný článek s názvem Prognostika a přestavba. Psalo se v něm o tom, že se Československo mění v zaostalou zemi. Text byl do té doby nejotevřenější kritikou způsobu, jakým byl stát řízen. Autorem textu byl Miloš Zeman, který tím přišel potřetí o práci.  viz zdroj Radiožurnál zde
Z článku  Prognostika a přestavba  (Zemanova přestavba = Gorbačovova pěrestrojka) vybíráme tyto odstavce:
Jak se z tohoto hlediska pluralita možných budoucností vyvíjela v našich dosavadních podmínkách?
Stalinská vize socialismu tuto pluralitu prostě neuznávala. Pohled na budoucnost zde prošel několika fázemi. První fází, obdobně jako v jiných strukturách, můžeme charakterizovat jako monopolizaci budoucnosti. Je jen jedna platná vize a jakékoli její alternativy jsou předem nepřátelské. Druhou fází je centralizace budoucnosti. Mizí lokální vize dílčích společenství (firem, měst, regionů, atd.) a na jejich místo nastupuje do detailů rozepsaný dokument centrální plánovací autority. Konečně třetí fází je faktická likvidace budoucnosti jejím ztotožněním s přítomností; budoucnost vůči přítomnosti nevystupuje jako často radikální změna, ale jen jako "ještě hlubší prohloubení" existujících struktur.
Jsme dnes svědky kritiky úmyslného zapomínání a přepisování našich dějin. Úměrně ztrátě historické paměti jsme však ztráceli i schopnost očekávání a naděje, náš život se stále těsněji smršťoval do přítomné dimenze. S výjimkou plánu Goelro, zpracovaného ještě za Leninova života, nevznikl v socialistických zemích jediný dlouhodobý a komplexní, celospolečenský plán. Plánovací praxe se soustředila na pětileté, převážně ekonomické plány, které se však rozpadaly již v prvních letech své existence. Skutečným těžištěm plánování se stal roční plán, nehledě na to, že před několika lety u nás centrální výzkumný ústav dostal příkaz podrobněji propracovat metodiku měsíčního plánování se zdůvodněním, že i roční plán je příliš dlouhodobý.
Odcizená budoucnost nebyla sdílena společností, která si neplánovala, ale které se plánovalo. Nemohla tedy ani vystupovat jako reálný stimul. Nejen to: zejména v nastupujících generacích byla oficiální vize přijímána jako komická, a to je to nejhorší, co se může vizi stát. Zcela byly odstraněny varovné prognózy, třebaže jsou užitečným signálem zpětné vazby. Už Norbert Wiener upozornil, že některé společenské systémy na tyto signály reagují likvidací jejich nositelů. Místo mapy měnících se možností byla předepsána jediná přípustná cesta jinak neznámou krajinou. Na konci této cesty nebyl vysněný ráj, ale stagnace.
Československo, kdysi jedna z vyspělých evropských zemí, se v posledních desetiletích stále rychleji přetváří na zemi v evropských měřítcích zaostalou. Do čela Evropy jsme se propracovali pouze v úmrtnosti obyvatel a ve znečištění životního prostředí, každým rokem se však v evropském i světovém měřítku propadáme v oblasti produktivity práce, životní úrovně, kvalifikace, objemu a struktury volného času, sociální struktury a kultur. Naše zaostávání v některých směrech vědeckotechnického rozvoje je už tak výrazné, že si je přestáváme uvědomovat. Podobáme se maratónskému běžci, jemuž soupeři už zmizeli za horizontem, takže se může optimisticky domnívat, že je v čele závodu. Není dobré gratulovat si, že jsme o něco popoběhli, zvláště když si nejsme jisti, zda jsme ještě na trati. Důležitější je, o kolik a kam popoběhli ti druzí.
Celý Zemanův článek z Technického magazínu si můžete přečíst zde.
 
ČT na svém webu publikovala článek Jistý prognostik vybízel ke změně poměrů. zde
Zeman ale neměl jen vysvětlovat své myšlenky z článku, ale poté, co mu hrozila výpověď z Agrodatu, dostal ještě šanci: pokud v Československé televizi článek odvolá, výpověď nebude. On se ale zachoval zcela opačně: „No, tak jsem to své televizní vystoupení ještě poněkud zostřil, například mluvil jsem o tom, že nás čekají stávky a demonstrace, což v tom článku ještě nebylo,“ vzpomíná Zeman v rozhovoru pro ČT. 
Vystoupení nonkonformního ekonoma v ČST se 25. srpna 1989 stalo skandálem. Následné zděšení ve vedení televize vedlo k několika personálním trestům, které ale nebyly drakonické, říká Martinek a dodává: „Honzu Zeleného (který rozhovor se Zemanem vedl) stáhli z obrazovky a mně dali asi tři měsíce bez prémií.“ 
A nakonec tu je včerejší fotografie dvou dnešních "dědíků", kteří pohnuli dějinami. -sv-

—————

Zpět