Zaznělo od verpánku

29.11.2014 10:18

 

Navlékl montérky a vrátil se zpět do své ševcovské dílny. Tak dobře,  jak jen to on umí, spravuje opět občanům boty. Potud čest a chvála. On k tomu ale navíc dál od verpánku rozdává svoje "rozumy", také tak, jak jen to on dokáže.  

K ochotě Kozlova převzít zhrzenou obec Vrbka pod svá obecní křídla pronesl:  "Za tím bude stejně jen snaha,  aby  si  zvýšili  počet  obyvatel a dosáhli  pak  na  uvolněného starostu",  a to přes předešlé  osobní  ujištění  samotným  kozlovským starostou, že u nich na obci uvolněného funkcionáře mít nebudou a nemají.

Na volbu dvou  neuvolněných  místostarostů v Ledči  nad  Sázavou má také svůj zemitý názor:  "Nejde vůbec o žádnou  úsporu,  stejně si budou  vyplácet  poloviční  odměny! Neuvolnění  jsou  jenom  proto,  aby  si  mohli  ponechat  svoje  služební auta a dál je využívat i pro své soukromé účely!"

A samozřejmě nezapomíná na svoje oblíbené:  "To jsem zvědavý, kolik ti nezávislí teď i se dvěma místostarosty seženou peněz pro město?"

Měl by se po tom všem raději ptát,  kolik peněz ušetří nezávislí tím, když konečně začnou nyní místostarostové něco dělat a ne jenom hloupě kecat, pomluvat a trávit většinu času na závodišti.  Když  fundovaná  ekonomka  dohlédne sama na městské DPH a nebude se další čtyři roky spoléhat na přítomnost zbytečně přesluhujícího a dobře přitom placeného kamaráda prducha,  když  možná  personální  audit  odhalí  skutečnou  potřebu úředníků, jejichž počet za minulé období narostl téměř na tři desítky a k tomu se třeba ještě podívá i na skutečnou potřebu několika placených externistů!

To rozum nebere!?                                                            -sv-


 

—————

Zpět