Zasvěcená

06.12.2016 01:11

Poslední pracovní zasedání Městského zastupitelstva Ledeč nad Sázavou v roce 1994 se uskutečnilo na staveništi čističky odpadních vod za mazutovou kotelnou. Za přítomnosti zástupců generálního dodavatele akce, stavbyvedoucího, pana starosty, jeho zástupce, pana tajemníka a vedoucího odboru výstavby MÚ procházeli ledečtí poslanci staveništěm a poslouchali se zaujetím odborný výklad o postupu stavebních prací, o použité technologii zneškodňování, o kapacitě čističky a o její účinnosti, která je závislá na množství a úrovni znečištění odpadních vod. Se stoupajícím znečištěním bude čistička účinnější.

"A to je právě hlavní problém této akce," reagoval jsem okamžitě a zasvěceně na informaci o závislosti účinnosti čističky na úrovni znečištění odpadních vod.

"My tady v Ledči budeme ještě několik let kadit potenku a nedokážeme kapacitu této nové čističky naplnit!"

A hned byla jiná nálada. :-) -sv-

Publikováno před 22 lety v Silvestrovské mozaice Ledečských novin č. 12/1994.

—————

Zpět