Zasedání ZM

21.02.2017 09:57

Druhé letošní zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou se uskuteční v pondělí 27.2.2017 v obřadní síni ledečské radnice. Na programu budou rozpočtové změny, projednání změny vyhlášky o odpadech, vyhlášení výběrového řízení pro žadatele z Fondu rozvoje bydlení, projednání žádostí o dotaci (zřejmě o příspěvky spolkům a organizacím), pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, zřizovací listiny školských zařízení v Ledči a majetkoprávní úkony města. 

Na programu jednání jsou i připomínky a podněty občanů, takže "kupující", kterým v Diskusi dochází trpělivost a vadí obtěžování, mají možnost "konšelům" svoje připomínky přednést. 

Jednu z možných připomínek ledečských občanů jsem zaslechl v minulém týdnu. Město loni rozhodlo, že poplatek za odpady budou platit i občané trvale hlášeni na městském úřadě. Ale oni povětšinou bydlí někde v podnájmech, kde se k trvalému pobytu přihlásit nemohou, a odpady platí pronajímateli a ten pak Městu. Jsou to dost často lidi v sociální nouzi a odpady tak musí platit 2x asi stejně, jako by na městském úřadě měli platit podíl na spotřebě elektřiny, na úklidu budovy, používání výtahu či vodné a stočné. To je přeci absurdní a je to námět na zamyšlení a řešení, třeba zrovna v té OZV 1/2017. Anebo je to tak, že když jeden musí platit dvoje zdanění, tak ostatní taky? :-)

Prostřednictvím on-line přenosu lze jednání ZM sledovat na oficiálních stránkách města. My tak v pondělí učiníme a budeme opět informovat. -sv-

—————

Zpět